Svet je zaplavený jednorazovými plastami, ktoré ničia prírodu a ekosystémy, ohrozujú zdravie ľudí, zvyšujú sociálnu nespravodlivosť a zhoršujú klimatickú krízu.

Plast je fosílne palivo v prestrojení

Faktom je, že 99 % plastov je vyrobených z ropy a plynu. Veľké ropné spoločnosti ako Exxonmobil prispievajú každý rok k výrobe čoraz väčšieho množstva plastov. Podľa nového výskumu zverejneného pred niekoľkými týždňami sa používanie plastov v krajinách G20 do roku 2050 takmer zdvojnásobí. Ak si priemysel nájde svoju vlastnú cestu, tak by sa počet plastov mohol zdvojnásobiť ešte predtým.

Plasty predstavujú riziko počas celého svojho životného cyklu. Najmä pre ľudské zdravie. Či už je to uvoľňovanie škodlivých chemických látok počas ťažby a výroby surovín, vystavovanie sa chemickým prísadám počas používania plastov, znečisťovanie životného prostredia alebo aj nášho jedla.  

Greenpeace activists stage a plastic spill at bottling plant in Austria asking coke to switch to reusable bottles instead of single-use. Banner says „Stop the plastic flood“


Napriek tomu všetkému veľké ropné spoločnosti v spojení s veľkými značkami ako Unilever,Nestlé a Coca-Cola pokračujú v podpore falošných riešení a jednorazového modelu, ktorý uprednostňuje zisky spoločností pred zdravím ľudí a prírodou.

Príležitosť, ktorá sa naskytne raz za život

Dobrou správou je, že máme jedinečnú príležitosť ukončiť “dobu plastovú”. Rokovania OSN o Globálnom dohovore o plastoch sa začali v roku 2022 a mali by sa skončiť do konca roka 2024. Dovtedy máme šancu zatlačiť na svetových lídrov, aby prijali silný a ambiciózny Dohovor.  

Potrebujeme Globálny dohovor o plastoch, ktorý:

  • skoncuje so znečistením počas celého životného cyklu plastov  s cieľom chrániť životné prostredie a ľudské zdravie,
  • obmedzí a postupne ukončí výrobu plastov,
  • zabezpečí spravodlivý a inkluzívny prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo založené na opätovnom použití s nulovým odpadom a netoxickými látkami,
  • bude mať pevný základ založený na dodržiavaní a rešpektovaní ľudských práv, ktorý znižuje nerovnosti medzi ľuďmi, uprednostňuje ľudské zdravie, chráni životné prostredie a sústreďuje sa na spravodlivosť a záujmy najviac postihnutých komunít.

Druhé rokovanie začína už tento pondelok 29.mája 2023. Žiadame Dohovor, ktorý ponechá ropu a plyn používané na výrobu plastov v zemi a ukončí masívnu výrobu plastov veľkými znečisťovateľmi. Žiadame budúcnosť  bez jednorazových plastov v potravinách, ktoré jeme, vo vzduchu, ktorý dýchame, v prírode, v ktorej žijeme. Musíme zároveň zaistiť bezpečnejšie životné prostredie pre ďalšie generácie.

Dá sa očakávať, že petrochemický priemysel, korporácie a niektoré vlády sa budú snažiť oslabiť Dohovor.  Preto potrebujeme každého jedného a každú jednu z Vás, aby sme im ukázali, že sme tu a že naše výhrady nesmú zostať bez povšimnutia. Spolu s našimi podporovateľmi a ďalšími hnutiami budeme bojovať za silnú globálnu právnu zmluvu, ktorá môže prvýkrát v histórii doslova vypnúť “plastový kohútik” a ukončiť éru plastov. 

Za naše zdravie, našu spoločnosť, našu klímu a našu planétu.