Chémia bezpochyby priniesla ľudstvu množstvo pozitív. Ako v mnohých iných veciach však človek nepozná mieru a často zbytočne zamoruje svoje okolie toxickými látkami. Od oblečenia, cez jedlo, kozmetiku – v podstate všade nájdeme prax, ktorá nám spôsobuje zdravotné problémy. Minulosť nám priniesla na Slovensku množstvo pozostatkov toxického znečistenia a aj v súčasnosti si pridávame nové a nové. Našou snahou by malo byť vyčistiť už spôsobené znečistenie a najmä prestať používať toxické látky, ktoré vieme nahradiť bezpečnejšími alebo, ktoré používame zbytočne.