Spomaľme! Chceme žiť v zdravom a bezpečnom meste,” odkazujú organizácie Greenpeace Slovensko, Znepokojené matky a Cyklokoalícia, ktoré dnes ráno spoločne merali rýchlosť na nábreží v Bratislave. Poukázali tak na potrebu opatrení, ktoré spomalia automobilovú dopravu a zvýšia bezpečnosť na cestách. Na tento problém a tiež na absenciu dlhodobej vízie, poukazujú aj zahraniční experti v reporte o udržateľnej mobilite v Bratislave, ktorý dnes organizácie odovzdali námestníčke primátora, Lenke Antalovej Plavúchovej.

Dopravná situácia v Bratislave a na Slovensku patrí dlhodobo medzi najhoršie v Európskej únii. Hlavné mesto už roky trápi vysoká úmrtnosť chodcov, znečistené ovzdušie a zvyšujúci sa počet áut na cestách. Report o udržateľnej mobilite v Bratislave poukazuje na nedostatok vízie a ambícií mesta v oblasti udržateľnej mobility, upokojovania individuálnej automobilovej dopravy a zvyšovania bezpečnosti na cestách. Zároveň poskytuje súhrn odporúčaní, ktorými by sa Bratislava mohla inšpirovať od iných európskych miest.

Autor fotografie: Richard Lutzbauer

Návodom pre živé a zdravé mestá je odmietnutie obetovania obrovského množstva verejného priestoru osobným automobilom – ten je namiesto toho dizajnom ulice prerozdelený medzi ľudí spravodlivo. Väčšina ulíc v Bratislave je vhodná na realizáciu zón 30 s prvkami dopravného upokojovania rovnako, ako to vidíme v iných mestách, kde funguje doprava a život mesta oveľa lepšie. Týmto spôsobom sa pomerne rýchlo dá dosiahnuť zlepšenie bezpečnosti pre všetky obyvateľky a obyvateľov v krátkodobom horizonte. Samotné mesto si tieto ciele definovalo napríklad aj v Akčnom pláne rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktorý sa ale zatiaľ nenapĺňa. Pritom stačí najmä odvaha a aj ulice v Bratislave sa môžu stať oveľa príjemnejším miestom pre život,” komentuje Kristína Griačová z občianskeho združenia Cyklokoalícia.

Na konkrétne problémy bezpečnosti poukázala aj ranná aktivita Znepokojených matiek, ktoré v spolupráci s Cyklokoalíciou a Greenpeace merali rýchlosť na Vajanského nábreží, kde je v rámci zóny 30 paradoxne povolená päťdesiat kilometrová rýchlosť. Cieľom bolo upozorniť vedenie hlavného mesta na potrebu zón 30 slúžiacich na spomalenie a zvýšenie bezpečnosti dopravy, najmä v centre mesta, okolí škôl a v blízkosti obytných zón. Na týchto miestach vodiči často porušujú predpísanú rýchlosť, čo ukázalo aj dnešné meranie, počas ktorého organizácie namerali najvyššiu rýchlosť až 92 km/h v centre mesta, ktoré by malo slúžiť najmä ľuďom, nie autám.

Autor fotografie: Richard Lutzbauer

Napriek tomu, že v Bratislave sa deje veľa pozitívnych zmien, stále nevidíme, že by primátor Vallo dával dostatočný dôraz na zastavenie nárastu automobilovej dopravy. Niektoré mestá dokázali pandémiu využiť na pozitívnu zmenu a verejný priestor začali meniť tak, aby slúžil viac peším a cyklistom. Pandémia sa pomaly končí, a my si chceme dať dole rúška, ale môžeme, keď je tu zlá kvalita ovzdušia kvôli doprave? Chceme mať zdravé, bezpečné a inkluzívne mesto pre nás a naše deti a zároveň musíme aktívne znižovať emisie a adaptovať sa na zmenu klímy,” dodáva Ivana Nemethová zo Znepokojených matiek.Organizácie po skončení aktivity následne odniesli report na magistrát, kde ho osobne prevzala námestníčka primátora, Lenka Antalová Plavúchová.

Autor fotografie: Richard Lutzbauer

„Dopravný systém, ktorému dominujú osobné autá, je jednou z príčin klimatickej a ekologickej krízy a pri obnove po pandémii na to nesmieme zabúdať. Ak je našim cieľom  vytvoriť udržateľnejšie, bezpečnejšie a voči krízam odolnejšie mestá pre všetkých, musíme dať prednosť udržateľným formám mobility pred podporou individuálnej automobilovej dopravy, ktorá má úplne jasný negatívny dopad na život v meste a celú planétu,” zhrnul Pavol Fábry z Greenpeace Slovensko.