Organizácia Greenpeace štartuje na Slovensku petíciu Koniec doby plastovej. Pridáva sa tak k medzinárodnému tlaku na svetových lídrov, ktorých vyzýva k podpisu ambiciózneho Globálneho dohovoru o plastoch na pôde OSN.

OSN začala rokovania o globálnej, právne záväznej zmluve o plastoch, ktorá by sa mala zaoberať celým životným cyklom plastov. Rokovania o Globálnom dohovore o plastoch už prebiehajú a cieľom je ukončiť proces do konca roka 2024. Slovenská pobočka Greenpeace sa pridáva k zahraničným kolegom a spúšťa u nás petíciu za ukončenie “doby plastovej”.

Množstvo plastov vyprodukovaných od roku 1950 je približne rovnaké ako hmotnosť 80 miliónov modrých veľrýb. A napriek jeho vplyvu na oceány, vodné cesty a spoločnosť sa celosvetová produkcia plastov každoročne zvyšuje (od roku 1950 do roku 2019).

,,Spoločnosti po celom svete naďalej masovo produkujú nepotrebné jednorazové plasty, ktoré končia v oceánoch či ako mikroplasty dokonca aj v našich tanieroch. Žiadame, aby globálne spoločnosti postupne ukončili výrobu a používanie plastov. Zároveň vyzývame svetových politikov, samozrejme aj vrátane tých našich, aby rovnako, ako pri ratifikácii Globálneho dohovoru o oceánoch, neváhali a žiadali silnú svetovú dohodu,” uviedla hovorkyňa organizácie Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

Celosvetová výroba a spotreba plastov sa za posledných 50 rokov exponenciálne zvýšila z 15 miliónov ton v roku 1964 na viac ako 300 miliónov ton v súčasnosti a predpokladá sa, že v nasledujúcich 10 až 15 rokoch sa zdvojnásobí. Silný Globálny dohovor o plastoch, ktorý by sa zaoberal celým životným cyklom plastov, je preto podľa Ábelovej nevyhnutný.

,,Viac ako 99 % plastov sa vyrába z fosílnych palív a keďže ich vyrábame stále viac a viac, sú významným faktorom klimatickej krízy. Emisie skleníkových plynov z jednorazových plastov sa v roku 2021 rovnali celkovým emisiám celej Veľkej Británie a väčšina týchto emisií pochádza z výroby plastov,” dodala.