Razvoj tehnologije in družbe nam omogoča stvari in dejavnosti, ki so bile še pred desetletjem nemogoče. Ena izmed teh so tudi sončne elektrarne, ki jih danes lahko najdemo na najbolj običajnih, a hkrati tudi zelo slabo uporabljanih površinah – na naših strehah. Elektrika je dandanes nujna dobrina, saj “poganja” naša življenja. Sončne elektrarne jo proizvajajo na enega najbolj trajnostnih in do okolja prijaznih načinov.


Ali ste vedeli?

Sredstva vložena v sončno elektrarno se povrnejo v obdobju šest do deset let, kasneje pa postanejo vir dodatnega prihodka. Ker imajo zelo dolgo življenjsko dobo (več deset let), to posledično pomeni, da uporabnik proizvaja čisto elektriko in s tem ustvarja dodatne prihodke še dolgo časa po odplačilu začetnega vložka.


Postavljanje sončne elektrarne na lastni strehi

 

Zakaj bi sploh postavili sončno elektrarno?

Razlogov je veliko. Poleg očitne okoljske prednosti in podpore sončne energije pri samooskrbi je eden glavnih razlogov zagotovo dejstvo, da je naložba v sončno elektrarno zelo dobra finančna priložnost.

Čista energija – čisti dobiček

Postavitev sončne elektrarne ima namreč zelo nizek dejavnik tveganja, hkrati pa predstavlja velik prihranek (znižajo se redni mesečni računi za električno energijo). Vložena sredstva se v celoti hitro povrnejo, običajno v obdobju šest do deset let, kasneje pa postanejo vir čistega, dodatnega prihodka. Sončne elektrarne so izdelane iz kakovostnih materialov, zato imajo zelo dolgo življenjsko dobo (več deset let). To posledično pomeni, da uporabnik proizvaja čisto elektriko in s tem ustvarja dodatne prihodke še dolgo časa po odplačilu začetnega vložka. V primeru montaže sončne elektrarne na način “sončne (solarne) strehe” pa je vložek še toliko bolj smiseln – zniža se namreč strošek menjave oz. vzdrževanja klasične strehe (tj. strešnikov).

Čista energija – čisto blizu

Z lastno elektrarno okrepimo svojo energetsko neodvisnost (zanesljivost), saj imamo v primeru večjih izpadov v omrežju na voljo tudi lastni vir proizvodnje električne energije. Proizvodnja in poraba električne energije se lahko nahajata znotraj radija nekaj 10 ali nekaj 100 metrov, s tem se zmanjša obremenitev omrežja, ob shrambi elektrike (npr. v bateriji oz. električnem avtomobilu) pa zagotovi tudi visoko stopnjo samooskrbe.

Čista energija – čisto okolje

Nenazadnje pa s proizvajanjem elektrike iz sonca skrbimo tudi za varovanje okolja, saj je pridobivanje električne energije na ta način okolju zelo prijazno. Z razmahom sončnih elektrarn bo tudi potreba po proizvajanju elektrike iz fosilnih oz. jedrskih virov vse manjša.

In kaj potrebujete? 

Dovolj veliko strešno površino, primerno osončeno lokacijo, začetni finančni vložek, osnovno znanje, kako se zadeve lotiti in malo volje – zlasti slednja je izjemno pomembna za uspešnost vsakega projekta.