Virtualni net metering (VNM) omogoča postavitev skupne sončne elektrarne na oddaljeni lokaciji, pri čemer se tam proizvedena elektrika odšteje od porabe elektrike v lastnem stanovanju. Če je proizvodnja na oddaljeni elektrarni enako letni porabi, uporabnik ne plačuje položnic za elektriko oz. so le ti minimalni (npr. pokrivanje prispevka za uporabo omrežja).


Kdo je enregetski državljan?

Energetski državljan je nekdo, ki proizvaja in porablja svojo lastno energijo iz obnovljivih virov ali porablja energijo na učinkovit način, tako da porablja manj energije in maksimira količino porabljene energije iz obnovljivih virov.


VNM omogoča postavitev skupne sončne elektrarne na oddaljeni lokaciji tudi če nimamo lastne strehe.

S takšno ureditvijo bi se lahko v samooskrbo iz sončne energije vključilo še večje število posameznikov: tisti, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, ali tisti, katerih streha ni primerna za sončno elektrarno. Vključijo pa se lahko tudi tisti, ki imajo nekaj prihrankov, ne pa dovolj za lastno elektrarno.

Predstavljajte si, da bi lahko prebivalci v bloku zakupili delež v sončni elektrarni, ki bi stala na bližnjem vrtcu, delež od proizvedene energije na tem mestu pa bi se jim odštel od porabe v njihovem lastnem stanovanju.

Takšna samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije v Sloveniji trenutno ni omogočena, a t.i. virtualni net-metering že živi v nekaterih evropskih državah.

Prizadevali si bomo, da ta scenarij postane realnost tudi v Sloveniji! Pridružite s skupnosti Povezani s soncem in skupaj bom stremeli k temu, da prav vsak v Sloveniji dobi priložnost da postane t.i. energetski državljan.