Vsak lahko postane t. i. energetski državljan – ne le porabnik, ampak tudi proizvajalec energije –  in prispeva k energetskemu prehodu na čiste in obnovljive vire energije. Vsak bi lahko na svoj način in po svojih zmožnostih sodeloval pri sončni revoluciji. Sončne elektrarne lahko postavljamo na lastni strehi ali v svoji skupnosti, na šolah, garažah, gasilskih domovih in drugih površinah v mestu in širše ter s tem prispevamo k razogljičenju naše elektrike. Trenutno so možnosti, za posameznika z omejenimi sredstvi, bolj skope. Vendar načini so.

 


Zadruga ali VNM?

Trenutno lahko posamezniki vzpostavijo zadrugo, zberejo sredstva in se z lastnikom nepremičnine dogovorijo za najem strehe za postavitev sončne elektrarne. Virtualni net-metering (VNM), ki sicer še ni uzakonjen, pa bi omogočal postavitev skupne sončne elektrarne na oddaljeni lokaciji, pri čemer se tam proizvedena elektrika odšteje od porabe elektrike v lastnem stanovanju.


Ena bolj primernih možnosti so zadružne sončne elektrarne.

Model zadružništva

Ena bolj primernih možnosti so zadružne sončne elektrarne.

Po obstoječi zakonodaji lahko posamezniki vzpostavijo zadrugo, zberejo sredstva in se z lastnikom nepremičnine dogovorijo za najem strehe za postavitev sončne elektrarne. Tak primer bi pomenil skupnostno investicijo, kjer bi proizvedena elektrika bila namenjena prodaji (morda lastniku strehe npr. šoli). Način kako to izvesti je predstavljen v tem priročniku.

Samooskrba na daljavo je optimalna rešitev

Obstajajo tudi nekatere druge možnosti, ki bi proces olajšale, vendar še niso uzakonjene. Virtualni net-metering (VNM) omogoča postavitev skupne sončne elektrarne na oddaljeni lokaciji, pri čemer se tam proizvedena elektrika odšteje od porabe elektrike v lastnem stanovanju. Če je proizvodnja na oddaljeni elektrarni enako letni porabi, uporabnik ne plačuje položnic za elektriko oz. so le ti minimalni (npr. pokrivanje prispevka za uporabo omrežja).

Predstavljajte si, da bi bilo čez nekaj let popolnoma normalno, da bi starši investirali v skupno sončno elektrarno, ki bo stala na vrtcu, v katerega hodijo njihovi otroci. Da bi sončne elektrarne prekrivale gasilske domove, nakupovalna središča in druge podobne površine. Pozitivne učinke tega pa bi imeli vsi.

V skupnosti Povezani s soncem si prizadevamo za spremembo zakonodaje in izvedbo čisto konkretnega skupnostnega projekta sončne elektrarne, kjer bo lahko sodeloval prav vsak.