Ena izmed pogosteje uporabljenih trditev je, da obnovljiva energija ne more zadostiti našim potrebam po energiji. Nasprotno dokazujejo številne države, v katerih obnovljivi viri energije, predvsem sončna energija, hitro, zanesljivo in uspešno nadomeščajo umazana fosilna goriva.


Ali ste vedeli?

Leta 2017 so Kostariko obnovljivi viri v celoti poganjali kar 300 dni.


Na primer:

  • Nemčija, ki ima največje evropsko gospodarstvo, že sedaj skoraj tretjino svoje električne energije proizvede iz obnovljivih virov energije, njen cilj za leto 2050 pa je doseči kar 80 %.
  • Portugalska intenzivno izkorišča obnovljive vire energije, delež pa se iz leta v leto le še povečuje. Že leta 2013 je ta presegal dve tretjini, v letu 2018 pa se je že zgodilo, da so obnovljivi viri državo v celoti poganjali skoraj tri dni zapored.
  • Španija je že leta 2013 proizvedla več energije iz vetra, kot pa z jedrsko energijo in energijo, pridobljeno iz premoga ter plina.
  • Danska namerava do leta 2035 100% svojih potreb po toplotni in električni energiji zadovoljiti z obnovljivo energijo, do leta 2050 pa namerava na tak način zadostiti vsem svojim potrebam po energiji.

Mednarodna agencija za energijo (IEA), ki se celovito ukvarja s problemom energije v svetu, trdi, da lahko vsaka država v stroškovnem smislu učinkovito doseže visok delež vetrne in sončne energije. Napovedujejo, da bi obnovljiva energija do leta 2050 lahko zadostila skoraj vsem potrebam po energiji po celem svetu.