Obnovljiva energija lahko zadosti vsem našim potrebam po energiji, in to na varen in zanesljiv način. Ključnega pomena je, da je mešanica virov porazdeljena po širokem območju: sončna in vetrna energija ter pridobivanje energije iz bioplina, biomase in geotermalnih virov. V prihodnosti bo svoj prispevek lahko dodala še energija, pridobljena s pomočjo oceanov.

 

Pri majhnih deležih energije iz obnovljivih virov je ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem odvisno od skupnega upravljanja omrežja. Ko pa se deleži vetrne in sončne energije približujejo 30 % in več, postane pomembna pametna integracija. Pametne tehnologije lahko beležijo in upravljajo z vzorci porabe energije, omogočajo fleksibilno dobavo električne energije, ki sledi potrebam skozi cel dan, uporabljajo boljše možnosti skladiščenja energije in povezujejo proizvajalce, da skupaj tvorijo virtualne elektrarne. Z vsemi temi rešitvami si lahko zagotovimo želeno prihodnost, kjer bomo uporabljali le obnovljivo energijo. Potrebujemo le pametna omrežja, ki bodo z energijo ustrezno upravljala in zagotavljala, „da bodo naše luči lahko vedno prižgane“.