Zmotno je misliti, da bo vpeljava vetrne in sončne energije povzročila težave na omrežju, saj nekatere držav že dodajajo ogromne kapacitete obnovljivih virov energije v svoje omrežje, kot na primer Nemčija, ki ima enega bolj zanesljivih omrežij v Evropi.

 

Električno omrežje – sistem, ki predstavlja vez med elektrarnami in porabniki – je sposobno prenesti velike deleže različnih vrst obnovljive energije, če je za to zasnovano. Le dodajanje vetrne in sončne energije obstoječemu modelu ni prava pot. Potrebna je postopna preobrazba celotnega energetskega sistema tako, da bo lahko zadostoval modernim trendom proizvodnje in porabe energije, zato moramo vključiti uporabo pametnega omrežja.

Pametno omrežje je sistem, ki lahko na različnih mestih poveže razne vire energije (sončna, vetrna energija…) in med njimi preklaplja, ter omogoča konstantno dobavo električne energije uporabnikom. Omrežje smo označili kot »pametno«, saj lahko sestavni deli med seboj komunicirajo, kar omogoča dosti bolj fleksibilno, zanesljivo in učinkovito dobavo električne energije. Omogoča nam, da zgradimo omrežje mest za proizvodnjo električne energije, ki bodo razpršeni po širokem območju. Tako nekomu, na primer, omogoča, da si na strehi svoje hiše postavi sončno elektrarno in neporabljeno električno energijo pošilja v omrežje S pomočjo pametnega omrežja ne bomo več zgolj pasivni porabniki energije, ampak hkrati tudi aktivni proizvajalci čiste energije.