Resnica ali zmota? Resnica, ampak zakaj? Kot vsaka električna naprava tudi sončna elektrarna lahko zagori, zato je pomembno, da je sončna elektrarna pravilno izdelana, nameščena na streho in redno vzdrževana. Pa vendar: »Kakšna je verjetnost za nastanek požara?«. 

V Nemčiji so leta 2011 postavili 600.000 sončnih elektrarn in od teh zabeležili 60 požarov. Torej je verjetnost za nastanek požara na sončni elektrarni takrat znašala približno 0,01 %.

Požar lahko nastane na vsaki zgradbi, zato se mora že pri sami gradnji stavbe upoštevati predpise o varnosti. To pomeni, da v primeru izbruha požara ni poškodovancev in je povzročena škoda na stavbi čim manjša. Pri postavitvi sončne elektrarne na streho velja, da se požarna varnost stavbe zaradi nameščene sončne elektrarne ne sme zmanjšati.

Hiter razvoj tehnologije navadno s seboj prinese več pomanjkljivosti. V Italiji so leta 2012 množično postavljali sončne elektrarne, čeprav niso zadostili ključnim pogojem o požarni varnosti – pravilni izdelavi in namestitvi na streho. Posledično se je to odražalo v večjem številu požarov in sicer okoli 800. Že 2 leti kasneje, leta 2014, je število požarov sončnih elektrarn padlo pod 500, saj se je kvaliteta sončnih panelov in njihova namestitev na streho bistveno izboljšala.

Ker se v Sloveniji sončne elektrarne še ne pojavljajo v takem številu kot v tujini, gasilci pri nas nimajo toliko izkušenj s požari na sončnih elektrarnah. Gasilska zveza Slovenije je zato v sodelovanju s tujimi gasilskimi zvezami že pripravila smernice, kako ravnati v primeru požara na sončni elektrarni, z namenom izpopolniti znanje gasilcev.

Če želiš tudi ti postati energetski državljan, se pridruži!