Organizacije Focus, Greenpeace Slovenija in PIC-Pravno informacijske center nevladnih organizacij smo poslance Državnega zbora pozvale, da v torek, 13.7.2021, na seji DZ zavrnejo amandma[1] k  Resoluciji o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (v nadaljevanju Resolucija), ki so ga predlagale stranke SDS, NSi in SMC. Amandma bi namreč mimo javne razprave, brez presoje vplivov na okolje in v nasprotju z veljavnim Nacionalnim energetsko-podnebnim načrtom ustvaril podlago za formalne postopke za izgradnjo jedrskega reaktorja, vključno z energetskim dovoljenjem.

Na podlagi pravne argumentacije, ki smo jo organizacije predstavile poslancem, je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, na seji 17.6. 2021, sprejel odločitev, s katero se je iz Resolucije izbrisal odstavek: »na področju jedrske energije Slovenija načrtuje dolgoročno rabo jedrske energije in v ta namen izvede upravne postopke in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje«. Sedaj smo soočeni s poskusom ponovne vključitve identičnega odstavka, ki ga je Odbor že zavrnil. Tovrstnemu postopanju argumentirano nasprotujemo, v skladu z našim dosedanjim delovanjem.

Vlada RS je namreč na 71. redni seji sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Sprejeta Resolucija v nasprotju z verzijo, ki je bila leta 2020 v javni obravnavi, in v nasprotju s sprejetim Nacionalnim energetsko-podnebnim načrtom ni govorila več o dveh ali več možnih energetskih scenarijih za prihodnost Slovenije, temveč je usmerila energetsko prihodnost Slovenije v jedrski scenarij oz. gradnjo še enega jedrskega reaktorja. Resolucija bi s tem služila kot de facto podlaga, s katero bi se pričeli vsi formalni postopki za izgradnjo jedrskega reaktorja, vključno z energetskim dovoljenjem, državnim prostorskim načrtom, integralnim gradbenim dovoljenjem. Po naši oceni gre v tem primeru za jasno kršitev mednarodnih konvencij, ki javnosti zagotavljajo sodelovanju v procesu sprejemanja odločitev na področju okolja, in določajo, da se morajo odločitve sprejemati šele ob ustreznem vrednotenju okoljskih in ekonomskih vplivov različnih energetskih scenarijev oz. projektov.

Glede na ponoven poskus vključitve spornega odstavka postaja vse bolj očiten namen Resolucije zagotoviti podlago za izdajo energetskega dovoljenja za nov jedrski reaktor v Sloveniji. Na primeru TEŠ 6 smo videli, kaj se zgodi, ko dovolimo, da se odločitve o energetskih projektih  sprejemajo stran od oči javnosti in ko partikularni interesi prevladajo nad interesi javnega dobrega. Ne smemo pustiti, da se zgodba ponovi. Spet smo namreč priča sprejemanju odločitev za zaprtimi vrati brez ustrezne javne razprave in zakonite podlage. Smo tik pred tem, da se na podlagi nekaj (skritih) stavkov v 100 stranskem dokumentu, ki jih javnost ni imela priložnost komentirati, izda energetsko dovoljenje za nov jedrski reaktor – projekt finančno težak vsaj za 4 TEŠ 6. In to pod pretvezo, da se sploh nič ne odloča. To se v demokratični državi ne bi smelo dogajati. Odločitve o energetski prihodnosti Slovenije, ki bodo imele daljnosežne posledice, še posebej ideja o gradnji jedrskega reaktorja se morajo tehtati transparentno, zakonito in v luči vseh obstoječih alternativ. 

Priloga: Dopis poslancem s celovito pravno argumentacijo za zavrnitev amandmaja.  

Kontakt:

Katja Huš, [email protected], [email protected]

Aljoša Petek, [email protected], 031 882 131

Taj Zavodnik, [email protected], 040 391 033


[1] Amandma št. 801-08 / 21 – 0005 z dne 29.6.2001.