Evropsko omrežje za 3/4 obnovljive elektrike do leta 2030

Ljubljana, 25.3.2014

Evropa potrebuje ambiciozne in zavezujoče cilje za delež OVE do leta 2030. Tokratno poročilo Greenpeace-a svari pred dejstvom, da nas pot trenutne energetske politike vodi k naraščanju stroškov energetskega sistema (ti naraščajo za približno dve milijardi evrov letno). Ni naključje, da je to poročilo izdano ravno v dneh, ko so se evropski voditelji sestali v Bruslju, da bi začrtali novo pot omejitve emisij in preoblikovanja energetskega sistema. Mnoge države EU si namreč želijo skupne energetske politike in jasnih ciljev OVE, saj v nasprotnem primeru lahko nastanejo resne tehnične težave sistema, seveda pa tudi s tem povezani višji stroški.

Sven Teske, izkušeni strokovnjak za energijo v Greenpeace International, soavtor poročila powe[r] 2030, predlaga še boljšo rešitev:

»Poročilo powe[r] 2030 jasno kaže, da je evropska energetska omrežja mogoče preoblikovati tako, da stalno in zanesljivo podpirajo večji delež OVE (vse do 77 %) do leta 2030, hkrati pa se s to nadgradnjo izognemo veliko nepotrebnim stroškom.«

Analizo powe[r] 2030 so za Greenpeace pripravili svetovalci Energynautics. Temelji na evropskih podatkih za leto 2011 in podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA). Poročilo izpostavlja dejstvo, da je v Evropi do leta 2030 mogoče dobiti 77 % vse električne energije iz obnovljivih virov (OVE), kar vključuje 860 GW z vetrnih in sončnih elektrarn. Ob tem lahko Evropa na stroških za energijo do leta 2030 prihrani približno dve milijardi evrov letno!

Greenpeace je kritičen do prenizkih ambicij Evropske komisije, ki jih je objavila v predlogu podnebno – energetske politike do leta 2030. Komisija predlaga cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) za 40 odstotkov in 27-odstotni delež OVE. Do leta 2030 pa Greenpeace zahteva povsem realen in tudi s tem poročilom potrjen cilj: 55-odstotno zmanjšanje emisij TGP, povišanje deleža OVE na 45 % in izboljšati energetsko učinkovitost za 40 %. Le-ti cilji so skladni z evropsko zavezo za zmanjšanje izpustov TGP do leta 2050 za 80 – 95 %, ki zasledujejo cilj brzdanja globalnega segrevanja ozračja za 2 °C.

Sven Teske še zaključuje:

»Voditelji EU bi ob razpravi o paketu energetske politike morali imeti v mislih dejstvo, da bodo višji cilji OVE Evropejcem prihranili milijarde.«

Poročilo ponuja številne strokovno tehnične rešitve za evropsko energetsko omrežje, s tem pa tudi doseganje podnebno-energetskih ciljev Evrope 2030 in 2050.

Nekaj ključnih grafikonov iz poročila si lahko ogledate na tej povezavi.

Celotno poročilo (v angleškem jeziku): PoweE[R] 2030