Ljubljana, 5. junij 2019 – danes smo skupaj z Društvom Focus, poslancem in poslankam Državnega zbora RS poslali poziv o zavrnitvi plačevanja primarne regulacije in kupovanju OVE ciljev pri drugih državah.

Spoštovani,

danes boste na nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, poslanci glasovali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1, EPA 571-VIII). Vse poslanke in poslance pozivamo, da glasujete PROTI DVEMA SPORNIMA DOLOČILOMA v Zakonu, in sicer:
12. ČLENU, ki uvaja plačevanje primarne regulacije in tako na plečih gospodinjstev, ki bodo plačevala višje položnice za elektriko, odpira možnost tudi za stekanje dodatnega javnega denarja v premogovno proizvodnjo v Termoelektrarni Šoštanj kot eno izmed velikih elektrarn, ki zagotavlja to storitev. Slovenski elektroenergetski sistem je eden izmed bolj zanesljivih sistemov v Evropi. Plačevanje primarne regulacije ni potrebna tako niti zaradi zagotavljanja zanesljivosti elektroenergetskega sistema, niti zaradi usklajevanja nacionalne zakonodaje z evropskimi predpisi, z okoljskega oz. podnebnega vidika pa ni upravičeno.
44. ČLENU, ki omogoča, da namesto vlaganja v obnovljive vire energije (OVE) v Sloveniji, Vlada RS doseže cilje na področju OVE tako, da plača drugim državam EU in si del njihovega napredka na področju OVE statistično prikaže kot svoj. Še več – denar za to lažno doseganje OVE ciljev bo lahko prišel tudi iz Sklada za podnebne spremembe, katerega sredstva bi morala biti namenjena blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.
Javni denar, ki ga s svojimi politikami usmerja Vlada RS, zlasti Ministrstvo za infrastrukturo, bi moral prispevati k energetski tranziciji v Sloveniji in se tako uporabiti za nadgradnjo omrežja, ukrepe, povezane s pravični prehodom iz premogovne proizvodnje, in za povečanje deleža OVE, ki že več let v Sloveniji popolnoma stagnira. Predlagani spremembi tega ne uresničujeta – plačevanje primarne regulacije in potencialno dodatno financiranje kurjenja premoga ter plačevanje drugim državam EU, ker so razvijale OVE, namesto financiranja obnovljivih virov energije v Sloveniji, je v času alarmantne podnebne krize nedopustno, hkrati pa Slovenijo potiska med države, ki zamujajo z izkoriščanjem potenciala novih tehnologij.

Spodaj dodajamo natančnejšo utemeljitev našega stališča.

S spoštovanjem,
Katja Huš, vodja podnebno-energetskega programa Greenpeace Slovenija
dr. Tomislav Tkalec, strokovni sodelavec, Focus, društvo za sonaraven razvoj

Poziv in dodatno gradivo: POZIV_novela EZ-1 (EPA 571-VIII).