Ljubljana 30. 05. 2024 – Danes je pred Vlado RS široka zasedba civilno družbenih organizacij, ki delujejo na področju okolja, podnebja in energije, zaradi nestrokovnega in netransparentnega postopanja v primeru JEK2 na predsednika vlade, dr. Roberta Goloba, naslovila tri zahteve. Pozvala je k razrešitvi državnega sekretarja Danijela Levičarja, ukinitvi funkcije državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, prepustitvi vodenja energetskih politikih Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ter premisleku o državnem sekretarju pri predsedniku vlade za energijo in podnebje.

Danijela Levičarja je Vlada Republike Slovenije julija 2023 imenovala za državnega sekretarja za nacionalni jedrski program v kabinetu predsednika vlade. Prevzel je vodenje delovne skupine za vodenje projekta drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK2), katere namen je koordinacija pripravljalnih aktivnosti za projekt JEK2. Poleg tega je Danijel Levičar nosil osrednjo odgovornost pri pripravi Resolucije o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki je bila skupaj s predlogom posvetovalnega referenduma o JEK2 nedavno sprejeta v DZ.

V zvezi s temi procesi, v katerih je imel Danijel Levičar osrednjo vlogo, je več organizacij in akterjev izrazilo veliko pomislekov: 

  • Predsednica republike Slovenije je pred kratkim pozvala k dopolnitvi resolucije ter podprla referendumsko vprašanje Mladih za podnebno pravičnost. 
  • Podnebni svet, neodvisno znanstveno posvetovalno telo vlade, je pozval k preložitvi odločanja o resoluciji ter spremembi časovnice referenduma do časa, ko bo na voljo dovolj podatkov, ki bodo preverjeni s strani neodvisnih institucij. 
  • Pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo podpirajo predlog referendumskega vprašanja Mladih za podnebno pravičnost. 
  • Do referendumskega vprašanja se je negativno opredelila Zakonodajno pravna služba Državnega zbora, ki izpostavlja, da ta apriori ponuja odgovor volilcem in tako ubistvu sploh ne gre več za vprašanje. 
  • Poslanec Gibanja svobode, dr. Miroslav Gregorič, vodilni jedrski strokovnjak stranke, je večkrat opozoril na pomanjkljivosti projekta JEK2 in njegovega političnega vodenja, vendar ga je lastna stranka preglasovala.  
  • Hkrati vedno več poslancev ugotavlja, da gre pri trenutnem projektu JEK2 za manipulativno zgodbo. Tako je od podpore referendumu nedavno odstopila poslanka Mojca Šetinc Pašek. 
  • In nenazadnje, od konca lanskega leta več organizacij civilne družbe kontinuirano opozarja na netransparentno in nestrokovno vodenje projekta ali nesmotrnost takšnega jedrskega projekta.

Državni sekretar ni reagiral na nobeno od kritik in predlogov, kaj šele, da bi jih upošteval. Tekom obravnave resolucije in predloga za posvetovalni referendum ni bil upoštevan niti en predlog izboljšav. Vsi amandmaji so bili zavrnjeni. Kljub temu, da se resolucija veže na rezultat posvetovalnega referenduma, ki bo izveden v jeseni, je Državni zbor, v nasprotju z določbami Poslovnika Državnega zbora in Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, resolucijo že sprejel. Danijel Levičar bi lahko kot koordinator vseh aktivnosti vplival na to, da se predlogi izboljšav vključijo v dokumente tekom javne obravnave ali obravnave v Državnemu zboru. Bil je prisoten na seji, a je ob vseh kritikah molčal. Ukrepe je enoznačno zagovarjal ter zavračal pomisleke stroke, predsednice in civilne družbe tudi na televizijski oddaji Odmevi. Kot arhitekt tega projekta je tako odgovoren za netransparentno in nestrokovno vodenje JEK2. 

Zato pozivamo predsednika vlade, Roberta Goloba, naj:

  • odstavi trenutnega državnega sekretarja, Danijela Levičarja;
  • ukine funkcijo državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, ki je v izključni službi zagotavljanja podpore projektu JEK2;
  • se ohrani glavna pristojnost za vodenje celovitih energetskih politik na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE). MOPE naj tudi poda mnenje, ali obstaja potreba po uvedbi funkcije državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade za področje energije in podnebja.

CITATI ORGANIZACIJ

Lara Podgoršek, članica Mladih za podnebno pravičnost: “Prejšnji teden je državni zbor neglede na nasprotovanje podnebnega sveta, predsednice republike, ministrstva in civilne družbe sprejel referendumsko vprašanje in resolucijo. Glavni arhitekt teh dokumentov in širšega dogajanja okoli JEK2 je državni sekretar Danijel Levičar. Po nedavni šlamastiki v državnem zboru ter popolnem ignoriranju množice akterjev mora nekdo prevzeti odgovornost. Tako pozivamo predsednika vlade, da odstavi Danijela Levičarja, ukine njegovo funkcijo ter prepusti vodenje politikih pristojnemu ministrstvu ali uvede državnega sekretarja, ki bo zagotavljal pravičen in naravi prijazen energetski prehod.”

Sara Kosirnik, Greenpeace Slovenija: “Vse, kar smo do sedaj videli v zvezi s projektom JEK2, kaže na nedemokratično in netransparentno držo politike. Prejšnji teden na seji Državnega zbora, kjer so poslanci sprejemali resolucijo in predlog referenduma, pa je sploh postalo jasno, da politika rine z glavo skozi zid in pri tem ne posluša in niti ne želi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ne civilne družbe in ne tistih nekaj strokovnjakov, ki so se v zvezi z JEK 2 sploh upali javno izpostaviti. Projekt JEK 2 se ne vodi v interesu prebivalstva in ne v interesu reševanja podnebne krize, ampak v interesu nekaterih političnih in gospodarskih elit, zato pozivamo, naj se ta norost zaustavi, preden bo prepozno. Glavno odgovornost v tej zgodbi mora prevzeti državni sekretar za nacionalni jedrski program.”

Katja Huš, Focus: “Neprimerno je, da imamo funkcijo državnega sekretarja, katerega naloga je zgolj potiskati dalje JEK 2, ne glede na vsa opozorila, da gre za zgrešen projekt. Glavno pristojnost in odgovornost za vodenje politik na področju energetike mora nositi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Ne pozabimo, ta vlada je restrukturirala ministrstva tako, da imamo sedaj ministrstvo za podnebje in energijo, kar bi naj olajšalo oblikovanje premišljenih in celovitih politik na področju energetike. Javne funkcije v Kabinetu predsednika Vlade RS, ki so v službi le enega jedrskega projekta, pa onemogočajo vodenje odgovornih odločitev na področju energetike.”

Jonas Sonnenschein, Umanotera: “Pri preoblikovanju in razogljičenju elektroenergetskega sistema zaostajamo. V tej situaciji si ne moremo privoščiti, da bi še naprej zapravljali politične, institucionalne in strokovne kapacitete in sredstva za politične igre okoli projekta JEK 2 – projekt, ki je ekonomsko nesmotrn in se bo – če sploh – uresničil čez 15 do 20 let. Kot piko na i namerava vlada zapraviti milijone za posvetovalni referendum, ki pa ne bo prinesel nobene spremembe, saj je bila Resolucija o dolgoročni miroljubni uporabi jedrske energije v Sloveniji že sprejeta, poleg tega pa nas sili v odločanje popolnoma brez ključnih podatkov.”

Aljoša Petek, PIC: “Projekt JEK 2 je državi povsem ušel izpod nadzora. Eden izmed razlogov za to je tudi javnosti nedostopno vodenje projekta ter državni sekretar Levičar, ki se kljub številnim pozivom ni odzval na pobude k odprtju projekta civilnemu nadzoru. Rezultat je tu – projekt, ker se informacije prikriva in prireja, namesto javno obelodani. Kot vidimo iz zadnjih dni, je javnost projektu vse manj naklonjena.”