Zamknij okienko

Rodzice apelują do Jana Szyszki: chcemy chronić dzieci przed smogiem

Informacja prasowa - 2 marca, 2017
Organizacje pozarządowe i rodziny z dziećmi zaapelowały do ministra środowiska Jana Szyszki o wprowadzenie bardziej restrykcyjnych poziomów informowania oraz alarmowania o smogu. Zanieczyszczenie powietrza ma szczególnie negatywny wpływ na zdrowie i rozwój małych dzieci oraz na kobiety w ciąży, dlatego Fundacja Rodzić po Ludzku i krakowskie Stowarzyszenie Obywatel Mama dołączyły do działań Greenpeace na rzecz lepszego informowania o zanieczyszczeniach powietrza.

Wręczenie apelu rodzin ministrowi Szyszce odbyło się podczas wydarzenia, które dla osób postronnych mogło wyglądać jak rodzinny piknik - opiekunowie z dziećmi pozujący do grupowego zdjęcia pod wielkimi balonami. Balony unosiły jednak baner z ostrzeżeniem “Uwaga smog!”. W ten sposób rodziny zgromadzone pod ministerstwem dały sygnał, że domagają się od Jana Szyszki zdecydowanych działań w zakresie ochrony jakości powietrza. Oprócz pisemnego apelu organizacje pozarządowe przekazały ministerstwu ilustrację wykonaną przez lubianą ilustratorkę książek dla dzieci, Marię “Mroux” Bulikowską. Rysunek, który został namalowany tuszem ze smogu, przedstawia grupę rodziców i dzieci spowitą trującym powietrzem.

- Rodzice oraz kobiety w ciąży, podobnie jak reszta obywateli, potrzebują rzetelnej informacji o smogu, żeby móc chronić swoje rodziny. Dziś szukamy informacji w specjalnych aplikacjach, w mediach, alarmują nas organizacje pozarządowe. Oddychamy najgorszym powietrzem w całej Europie, a nasze państwo zawodzi. Tymczasem stosunek władzy do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej - powiedziała Iwona Adamska-Sala z Fundacji Rodzić po Ludzku.

W listopadzie ubiegłego roku Greenpeace razem z wiodącymi organizacjami medycznymi zwracał uwagę ministerstwa na zawyżone poziomy alarmowania o smogu.

- Na złożony wówczas apel resort Jana Szyszki odpisał po około dwóch miesiącach, stwierdzając że nie obniży poziomów alarmowych, ponieważ... alarmy należałoby ogłaszać zbyt często. W ciągu kilku dni od tej kuriozalnej odpowiedzi, na skutek potężnej presji mediów, minister Szyszko zmienił zdanie i zapowiedział, że resort rozważa obniżenie progów alarmowych. Nie chcemy, aby minister zapomniał o tej deklaracji - powiedział Paweł Szypulski z Greenpeace.

W Polsce oddychamy najbrudniejszym powietrzem w całej Unii Europejskiej, ale nie jesteśmy o tym odpowiednio informowani. Dzieje się tak dlatego, że poziomy informowania i alarmowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza określone zostały na absurdalnie wysokim poziomie, trzykrotnie wyższym niż przeciętnie w innych krajach europejskich. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem dla zdrowia osób z grup najbardziej narażonych na negatywne skutki smogu – w szczególności kobiet w ciąży i małych dzieci. Jeden podpis ministra Jana Szyszki mógłby diametralnie poprawić dostęp Polek i Polaków do informacji o zagrożeniu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Dlatego Greenpeace, Fundacja Rodzić po Ludzku oraz Stowarzyszenie Obywatel Mama wspólnie zaapelowały do ministra środowiska o obniżenie poziomu informowania i alarmowania o smogu do jednolitego poziomu alarmowego 100 μg/m3 (średniodobowo).

Liczne badania, np. te prowadzone w Krakowie od początku lat dwutysięcznych przez zespół pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Wiesława Jędrychowskiego z Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM [1], dowodzą negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na rozwój układu oddechowego i nerwowego. Dzieci matek narażonych w ciąży na wysokie stężenie smogu rodzą się z obniżoną masą urodzeniową, mają mniejszy obwód główki i mniejszą długość ciała. Częściej występują u nich infekcje dróg oddechowych, są podatne na nawracające zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. Mają też obniżony iloraz inteligencji. [2]

 

[1] Por. Wiesław Jędrychowski, Renata Majewska, Elżbieta Mróz, Elżbieta Flak i Agnieszka Kiełtyka. „Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka. Badania w Krakowie”

[2] Por. dr Jakub Jędrak, prof. Ewa Konduracka, dr hab. Artur Badyda, dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”

 

Zdjęcia z wydarzenia dostępne tutaj: https://www.flickr.com/photos/greenpeacepl/

Wideo z tworzenia ilustracji smogowej dostępne tutaj: https://youtu.be/GkGhWhG7zr8 i tutaj: https://vimeo.com/205974314/2198d9b3e7

Wideo z wydarzenia zostanie zamieszczone tutaj: https://vimeo.com/greenpeacepl