Zamknij okienko

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności potwierdza: neonikotynoidy niebezpieczne dla pszczół

Rządy państw unijnych muszą poprzeć zakaz stosowania neonikotynoidów – uważa Greenpeace.

Informacja prasowa - 28 lutego, 2018
Trzy najczęściej stosowane środki owadobójcze z grupy neonikotynoidów są niebezpieczne dla pszczół – potwierdza opublikowany dzisiaj przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) raport będący przeglądem ponad 700 publikacji naukowych na ten temat. EFSA potwierdza, że stosowanie imidaklopridu, klotianidyny i tiametoksamu wiąże się z dużym ryzykiem dla populacji pszczół a ograniczenia w stosowaniu tych pestycydów, wprowadzone przez Unię Europejską w 2013 roku, są niewystarczające.

„Dowody przeciwko neonikotynoidom są bardzo mocne. Pestycydy te stanowią bardzo poważne zagrożenie dla pszczół oraz roślin zależnych od zapylania przez owady. Rządy państw członkowskich Unii Europejskiej muszą jak najszybciej zakończyć dyskusję i poprzeć projekt unijnego zakazu stosowania neonikotynoidów. To niezbędny krok to tego, by zapobiec katastrofalnej zapaści populacji pszczół” – powiedziała Franziska Achterberg z Greenpeace.

Rok temu, w marcu 2017, Komisja Europejska zaproponowała zakaz stosowania trzech neonikotynoidów wszędzie poza szklarniami. Kraje członkowskie będą głosować nad zakazem 22 marca. Głosowanie miało odbyć się już w zeszłym roku, ale zostało przełożone ze względu na opóźnienie w publikacji raportu EFSA. W kwietniu 2017 roku 65 tysięcy osób podpisało się pod apelem Greenpeace do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela o to, by Polska poparła zakaz stosowania neonikotynoidów.

Opublikowany dzisiaj raport EFSA wynika z częściowego zakazu stosowania neonikotynoidów wprowadzonym w UE w 2013 roku. Na mocy rozporządzenia wprowadzającego zakaz Urząd zobowiązany był do przygotowania przeglądów badań naukowych na temat szkodliwości pestycydów [1]. W latach 2015-2016 EFSA opublikowała pięć raportów, w każdym z nich zwracano uwagę na to, że neonikotynoidy stanowią zagrożenie dla pszczół - zarówno hodowlanych jak i dziko żyjących.[2]

Przypisy:

[1] W rozporządzeniu wykonawczym UE czytamy: “W ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja bez zbędnej zwłoki rozpocznie przegląd uzyskanych przez nią aktualnych informacji naukowych”. http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/485/oj

 [2] EFSA, 2016, Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance imidacloprid in light of confirmatory data submitted,

EFSA, 2016, Peer reviews of the pesticide risk assessment for the active substance clothianidin in light of confirmatory data submitted.

EFSA, 2015, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substances imidacloprid considering all uses other than seed treatments and granules,

EFSA, 2015, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substances clothianidin considering all uses other than seed treatments and granules

EFSA, 2016, Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for thiamethoxam in light of confirmatory data

Tematy