Rolnictwo przyjazne środowisku

Obecny, dominujący model rolnictwa przemysłowego prowadzi do katastrofy – utraty różnorodności biologicznej, wyjałowienia gleby, zanieczyszczenia wód, zmian klimatycznych, braku bezpieczeństwa żywnościowego, spadku populacji pszczół i innych zapylaczy.

Tematy, którymi się zajmujemy