Ако не използваш Facebook, а Twitter, може да посетиш следната страница, за да отправиш запитване към партиите и политиците.

Вода или въглища? Река Марица при Димитровград
Вода или въглища? Река Марица при Димитровград
© „Грийнпийс“ – България / Деннис Тодоров

Страници на политици


Послания

Създадохме няколко примерни ключови послания, които касаят както бъдещето на природата ни, така и бъдещето ни като общество:

Вода

Изгарянето на въглища подклажда промените в климата. Те може да допринесат за повече екстремни явления като наводнения или пък продължителни суши например. За охлаждане на централите пък са необходими огромни количества вода. Според новия доклад на „Грийнпийс“ – България това поставя водните ресурси на България в риск: https://act.gp/Water-or-Coal-Report
Какво ще направите по въпроса? Ще предложите ли крайна дата за излизане от зависимостта от въглищата най-късно до 2030 г.?

Природа

Изгарянето на въглища води до промени в климата. Те поставят природата, каквато я познаваме – изпълнена с живот – в риск. Същевременно нов доклад на „Грийнпийс“ – България показва, че водите на България са под сериозен натиск от въглищната индустрия: https://act.gp/Water-or-Coal-Report
Нека излезем от зависимостта от въглищата! Поемате ли ангажимента да предложите крайна дата за излизане от тази зависимост най-късно до 2030 г.?

Бъдеще

Искаме да осигурим по-добро бъдеще за децата си, но климатичната криза предвещава обратното. Необходимо е да спрем изгарянето на въглища – то влошава качеството на живот и подклажда промените в климата. То застрашава и водите! Новият доклад на „Грийнпийс“ – България показва, че водните ресурси на България са подложени на сериозен натиск: https://act.gp/Water-or-Coal-Report
Какво ще направите по въпроса? Ще предложите ли крайна дата за излизане от зависимостта от въглищата най-късно до 2030 г.?

Стабилност

Изгарянето на въглища подклажда промените в климата, а те предизвикват пожари, суши, бури, наводнения. Това поставя живота на много хора в риск и създава опасност от конфликти и засилена миграция. От новия доклад на „Грийнпийс“ – България става ясно, че България няма да бъде подмината – заради климатичните промени и използването на вода за охлаждане на въглищни централи водните ни ресурси са в риск: https://act.gp/Water-or-Coal-Report
Не бива го допускаме! Ще поемете ли ангажимента да предложите крайна дата за излизане от зависимостта от въглищата най-късно до 2030 г.?


Благодарим ти за активната позиция!