Благодарение на технологиите вече е възможно сами да произвеждаме електроенергията, която използваме. Вече реално можем да намалим сметките за ток и едновременно с това да ограничим вредното влияние върху околната среда и промените в климата. В много държави-членки на ЕС се говори за енергийни граждани. С други думи — домакинства, обществени организации, малки предприятия, общини, които произвеждат електроенергията си сами и допринасят за енергийната си независимост и сигурност. Звучи ви фантастично? Проучванията ни показват, че един от всеки седмина българи би могъл да произвежда електроенергията, която използва. Това ще генерира 26% от количеството, необходимо за страната. Енергийната революция набира сила из цял свят. Отделни хора, общности, градове и местни власти повеждат енергийната промяна – те произвеждат собствена възобновяема енергия, ускорявайки преминаването към по-справедлива, демократична и децентрализирана система. Именно гражданите са тези, които поставят първите вятърни турбини в Европа, обединявайки се в кооперативи (или т.нар. общности за възобновяема енергия). Из цяла Европа хора и общности правят свои собствени проекти за възобновяема енергия и системи за съхранението ѝ, като включват и изолирането на жилища и сгради.