Само преди четири месеца светът призна нуждата от ограничаване на повишаването на глобалните температури до 1.5°C. Парижкото споразумение за климата сигнализира края на ерата на изкопаемите горива, най-вече на въглищата –  най-замърсяващият източник на енергия. Но тогава, Австралия одобри това, което би могло да бъде най-голямата мина за въглища в света.

Миналата година тогавашният президент на Кирибати – Аноте Тонг подкани световните лидери да го подкрепят за световен мораториум върху всички нови въглищни мини. Тази седмица, в навечерието на подписването на парижкото споразумение, аз съм в САЩ с Тонг, за да му помогна да продължи борбата си за това, което би могло да е една от първите и най-лесни стъпки в осигуряването на безопасен климат.

Нов анализ проведен от „Грийнпийс“ в Мелбърнския университет разкрива какво значение би имал мораториумът за света и дава пет причини ЗАЩО се нуждаем от него:

1.    Почва. Ако сложим край на всички нови въгледобивни мини сега, бихме защитили 7.6 милиона акра почва от разрушения в следствие на минни дейности до 2050 г. – площ с големината на Белгия; както и 9.7 милиарда тона въглеродни емисии в гори и почви – равни на въглерода, складиран в около 15 милиарда дървета.

2.    Здраве. Замърсяването, свързано с въглища, е сериозен риск и е една от причините Китай да въведе своята три годишна забрана за нови въгледобивни мини. Ако нови мини не се строят, бихме могли да предотвратим около 10 милиона смъртни случая, причинени от замърсяването на въздуха заради въглища, до 2050 г.

3.    Работа. В краткосрочен план мораториумът всъщност ще увеличи сигурността на работните места в мините: съществуващите вече мини ще станат по-ценни, осигурявайки време за преход към нови професии в сферата на една по-зелена икономика. Индустрията постепенно ще се свие на половина до 2030г.

4.    Финанси. В световен план бихме могли да спестим 80 милиарда долара от стойността за почистване на въгледобивни мини в периода от сега до 2050г. Представете си ако можехме да инвестираме тези средства във възобновяема енергия!

5.    Климат. “Бизнесът-както-обикновено” ще отдели 4 пъти повече въглероден диоксид до 2050г. Мораториумът ще помогне за ограничаването на затоплянето с до 2°C. Трябва да направим повече, за да задържим температурите до 1.5°C, но забраната за откриване на нови въглищни мини би била една възлова първа стъпка!

Може ли 2016 г. да бъде годината на нашето освобождение от въглищата?

Настоявайте лидерите да забранят откриването на нови мини и се присъединете към движението за запазване на въглищата, петрола и газта в земята!

Леан Мишул е стратег в насока климат и енергия към Greenpeace International.

Превод: Миглена Петрова

Close