Блог от Джузепе Онуфрио, изпълнителен директор на „Грийнпийс“ – Италия

Всичко започна през декември 2006 г. Беше мрачен ден в Порто Толе – голяма електроцентрала, намираща се в северната част на Адриатическо море, която италианският енергиен гигант Enel планираше да реновира. 35 активисти от Италия, Великобритания, Полша и Германия стояха в готовност да окупират електроцентралата в продължение на три дни, за да предотвратят това да се случи.

Така започна кампанията „Да се откажем от въглищата“. Из цяла Италия хората предприемаха действия срещу въглищните електроцентрали – от Генуа на север, по целия път до Бриндиси на юг.

Активисти на „Грийнпийс“ се спускат по 250-метровия комин на централата на Enel, 14 декември 2006 г.

На 24 октомври тази година, след над десетгодишна неуморна кампания, постигнахме голяма победа: италианският министър на икономическото развитие обяви, че Италия напълно ще се откаже от използването на въглища до 2025 г.

Тази победа е огромна! Въпреки, че предложената енергийна стратегия все още не е достатъчно амбициозна в сегашната си форма (разчита твърде много на природния газ), посоката на действие се вижда ясно: бъдещето принадлежи на възобновяемите енергийни източници.

Активисти на „Грийнпийс“ поставят банер върху купчина въглища в ТЕЦ Фиуме Санто, 19 октомври 2008 г.

Активизмът, задвижван от хората, е причината тази победа да стане факт. Това е доказателство, че ненасилствените преки действия дават резултати. Беше нужно стотици от вас да се надигнат и да протестират срещу новите въглищни електроцентрали, за да накарате правителството да ви послуша. Нито една нова въглищна централа не беше построена. Постепенно затворихте вече съществуващите петролни и въглищни централи и спряхте надигащия се ядрен ренесанс.

Активисти рисуват посланието на кампанията върху товарен кораб, който разтоварва въглища на пристанището в Генуа, 26 октомври 2008 г.

Използването на възобновяема електроенергия в Италия вече се е удвоило. След постепенното затваряне на близо 13 GW мощности на електроцентрали, използващи изкопаеми горива, страната планира да увеличи използването на възобновяеми енергийни източници, интелигентни енергийни мрежи и енергийна ефективност.

Силата и устрема на движението вече са неудържими. Великобритания, Франция, Нова Зеландия, Холандия, Канада и Финландия са поели сериозни ангажименти за постепенното премахване на въглищата през следващите няколко десетилетия.

Новата ера е тук и вие сте част от нея. 

Close