Всеки може да е слънце

 Автор на блога: Кристиана Димитрова

След дългата студена зима… отново се прояснява… усмивките се връщат по лицата… ледът бавно се топи…

Идва слънцето…

Помните ли онази песничка на Битълс? Е, можем да я отнесем и към енергетиката. След дългата студена ера на изкопаемите горива замърсеният от тях въздух може да бъде отново ясен. Можем да се усмихнем и да произвеждаме сами енергията си, можем да стопим леда на зависимостта от ресурси и регулации. Защото слънцето е на всички и е неизчерпаемо.

На 19 април слънцето в София изгря над свой близнак – красивия 25-метров банер на Грийнпийс, носещ лицата и посланията на граждани от цяла Европа за енергийна независимост: „Нашето слънце, нашата енергия, нашето бъдеще“. 25 активисти на „Грийнпийс“ от 9 страни украсиха площада на НДК, за да посрещне слънчевото им послание европейските енергийни министри на тяхната неформална среща.

Възобновяема и независима енергия от всяко домакинство е възможна, нека европейската политиката я стимулира, а не я спира, е идеята на акцията. Посланиците й бяха от България, Австрия, Хърватия, Германия, Унгария, Холандия, Полша, Румъния и Словакия. Пред демократичната енергия в момента има редица законодателни ограничения, такси и други, има рестриктивни политики и неравно състезание. Само едно от възможните условия за изравняване на старта на различните видове енергия е премахването на публичните субсидии за изкопаемите горива, които освен това са и замърсяващи, все по-скъпи и неизменно носещи политическа, а оттам редица други зависимости и негативни социални ефекти. Като всяка мащабна обществена и/ или икономическа промяна и тази към енергийна независимост е бавна и трудна. Неизменно свързана е с масирано противопоставяне поради замяната на едни интереси с други и разместване на редица социални, икономически и политически пластове. Така е било, така и ще бъде – за енергията и всичко останало. Това е нормалният път на развитие. Дано съвсем скоро и слънчевата енергия бъде нормална и разпространена, а фосилите – толкова абсурдни и остарели.

Технологиите ги имаме, остава просто да направим промяната.

Основата на първоначалното европейско обединение е Съюз на въглища и стомана. После се добавят още елементи и страни, докато се стигне до днешния съюз на ценности и свободи. Основната от тях е демокрацията. Тъкмо такава би била енергията, произвеждана от домакинствата. Всяко за себе си. Тъкмо това може да осигури слънчевата енергия. Досега аргументът беше „скъпо“. Той вече започва да отпада. Остават (само) регулационните пречки. Представяте ли си енергийно свободни граждани? Е, ами те вече са между нас. Такива можем да бъдем всички ние. Това дойдоха да кажат на европейските енергийни министри 25-те носители на посланието от 9 европейски страни. В някои страни на Европа вече има дори енергийно независими общини, дори и такива със затворени цикли на някои или всички от процесите и ресурсите си – като например отпадъци и вода. Някои от тези общини са превърнали добрия си пример в туризъм, където не просто показват и споделят решенията си, но и печелят от това.

Така че ангажимент на всички ни е да повлияем на решенията и политиките и да кажем на министрите

да пуснат слънцето в домовете ни, както каза и друга любима песен – от „Коса“.

Close