НЕВЯРНО!

Copyright Paul Langrock Agentur Zenit. Auf der Fuchskaute, Hoher Westerwald, mit 657 Meter die hoechste Erhebung im Westerwald und beliebtes Ausflugsziel fuer Touristen, Wanderer, hat die Fuhrlaender AG zusammen mit dem regionalen Energieversorger KEVAG 12 Windkraftanlagen mit jeweils 1, 5 MW Megawatt Leistung errichtet. Windkraft, Windkraftanlage, Windpark, Windkraftpark, Windenergie, Windrad, Windraeder, Windenergieanlage, WKA, Rotorblatt, Rotorblaetter, Gondel, Strom, Elektrizitaet, Megawatt, Kilowattstunden, erneuerbare, regenerative, alternative Energie, Fauna, Flora, Gaenseblume, Gaensebluemchen, Wiese, Gras, Joachim Fuhrlaender. Waigandshain. 16. Juli 2005

В някои държави възобновяемата енергия все още е нова и относително непозната технология. Разбираемо е да възникват въпроси и притеснения. Понякога тези притеснения развиват собствена инерция – прерастват в истерия, която трудно би могла да бъде поставена под съмнение, особено във времето на фалшивите новини, антинауката и теориите на конспирацията. Опасенията за „синдрома на вятърната турбина” са такъв пример. И в Австралия, и в американския щат Масачузец има съпротива срещу добива на вятърна енергия на сушата заради „синдрома на вятърната турбина”. Когато се настани паниката, никой не обръща внимание на рационалните и основани на науката факти. За да спре разпространението на конспиративни теории, е важно да бъдат спечелени местните хора.

Обликът на вятърните паркове

Дори и да не вярват в съществуването на синдрома, местните хора могат да се противопоставят на вятърните турбини, защото те са много видими в определени райони и изглеждат чужди и несвойствени на пейзажа. Опитът в Европа показва, че настроенията се променят, когато вятърните турбини станат по-познати, особено ако са собственост на местни хора – вятърните паркове могат да осигурят на една държава или регион по-голяма енергийна независимост. Ако местоположенията и дизайнът на турбините бъдат избрани внимателно, вятърните паркове могат да се впишат в пейзажа. Държавите се нуждаят от енергия, производството на енергия има нужда от пространство, а вятърните паркове използват много по-малки терени от добива на въглища, природен газ и други изкопаеми горива (виж Мит №8).

Copyright Paul Langrock Agentur Zenit. Windkraftanlage hinter Rapsfeld. Windkraft, Windkraftanlage, Windenergie, Windrad, Windraeder, Windenergieanlage, Rotorblatt, Rotorblaetter, Gondel, Strom, Elektrizitaet, Megawatt, Kilowattstunden, erneuerbare, regenerative, alternative Energie, Raps, nachwachsend, Biorohstoff, Rohstoff. Insel Samsoe. 10. Mai 2003

Вятърните паркове и шумът

С подобряването на конструкциите намаля и шумовото замърсяване от вятърните турбини. Механичният шум от генераторите вече е на практика недоловим, така че единственият звук, който се чува, е свистенето при завъртането на турбините. Проучвания в Шотландия показват, че на разстояние от 350 м (най-близката дистанция на турбина до обитаема сграда) шумът е не по-силен от този на натоварен път, отдалечен на 5 км. На разстояние от 300 м вятърната турбина създава по-малко шум от повечето кухненски хладилници. В най-тихите селски райони турбина на повече от 1,5 км разстояние не би се чувала.

Някои хора са особено чувствителни към нискочестотни шумове, но този проблем може да се реши с монтирането на турбини с ротор, насочен срещу вятъра.

Проведени са множество проучвания на въздействието на шума от вятърни турбини върху здравето.  Нито едно не е открило доказателства, че шумът от вятърни турбини вреди на човешкото здраве.

Ключов факт: вятърна турбина на 300 м разстояние е по-тиха от хладилник.

< Назад / Мит #18 >