НЕВЯРНО!

Всички високи конструкции представляват опасност за птиците, независимо дали става въпрос за сгради, електрически стълбове, електропроводи или вятърни турбини. Макар и всяко въздействие над околната среда да е непростимо, съпоставено с други рискове, турбините имат миниатюрно влияние. Птиците и прилепите са много по-застрашени от други опасности като домашните котки например. Смята се, че те причиняват смъртта на 1.3 до 4 милиарда птици всяка година само за територията на Съединените щати.

Смъртност на птиците, причинена от вятърни турбини

Броят на птиците, умрели заради вятърните турбини, е често повдиган въпрос през годините. Проучвания сочат, че за всеки 10 000 птици, убити в следствие на човешката дейност, по-малко от 1 смърт е причинена от вятърни турбини.

Вятърни турбини <1
Комуникационни кули – 250
Пестициди – 700
Превозни средства – 700
Електропроводи с високо напрежение – 800
Други – 1000
Домашни котки – 1000
Сгради / прозорци – 5500

Американско изследване от 2013 г. показва, че приблизително 1 милиард смъртни случаи на година в САЩ са причинени от сгради и 175 милиона от електропроводи. Сравнете това със смъртните случаи от вятърни турбини, които са около половин милион – от своя страна те са по-малко от тези на птиците, умрели в отпадъчните ями на нефтената и газовата промишленост. Влиянието на възобновяемата енергия върху живота в морето е по-малко познато, но проучвания сочат, че основният риск представлява шумът , който се създава по време на поставянето им, което може да бъде вредно за китове, делфини и  др. Когато вятърните „ферми“, разположени далеч от сушата, бъдат приведени в експлоатация, те действат като изкуствени рифове – увеличават хранителните ресурси, и така благоприятстват морския живот. 

Промяната на климата е реалната опасност

Много е важно, също така, да не бъде пропуснат фактът, че промяната на климата представлява много по-голям риск за прилепите и птиците, отколкото вятърните турбини, поради което Кралското дружество за защита на птиците подкрепя разпространяването на турбини на сушата и в морето във Великобритания.

Местоположение

Както при развиването на всякаква инфраструктура, така и възобновяемата енергия и свързаните с нея съоръжения може да имат отрицателно влияние върху видовете и екосистемите. Размерът не е от толкова голямо значение, колкото местоположението. Това е основният риск за дивия живот, когато говорим за вятърни ферми. Там, където е имало по-сериозни смъртни случаи на птици – пустинята Навара в Испания и планинския проход Олтъмънт в Калифорния, това е защото стотици турбини са били построени на места, които са от голямо значение за грабливите птици.

Много от тези проблеми могат да бъдат избегнати с добро разположение, подобрена техника и смекчаващи последиците стратегии. При прохода Олтъмънт например, хиляди остарели турбини, бяха заменени с по-малко на брой, но по-високи и по-ефективни такива, които представляват по-малка заплаха. На други места влиянието на вятърните турбини над прилепите и птиците е зачително намалено чрез изключване на турбините за определен период, например по време на сезонната миграция.

Ръководещо е правилното планиране за минимизиране въздействието на всяко предприятие, както и то да притежава оценка на въздействието върху околната среда (EIA).  Чувствителни райони, например влажни зони и хабитати на застрашени видове, трябва да останат непокътнати. Важно е оценителите на въздействието над околната среда да вземат предвид нарастващото влияние на инсталациите за възобновяема енергия, там, където се налага. Наложително е, защото птиците и морските обитатели могат да срещнат много съоръжения за впрягане на възобновяема енергия по време на миграционния си път или в тяхната среда на живот.

Ключов факт: вятърните турбини са много по-безопасни за птиците, отколкото високите сгради и електропроводи. Само нефтената и газовата промишленост погубват повече птици в Съединените щати, отколкото турбините.

< Назад / Мит #16 >