Разпределителната мрежа – системата, която свързва електроцентралите с консуматорите – може да понесе големи порции от различни източници на възобновяема енергия, ако е проектирана да го прави. Добавяйки вятърна и соларна енергия върху „нормалната“ не е начинът, по които нещата трябва да се случват. Това, което е необходимо, е постепенна трансформация на цялата енергийна система, за да работи адекватно с модерния начин на производство и потребление на енергия.

Обикновено тези, които твърдят, че възобновяемата енергия носи със себе си проблеми, са „стари играчи“, които не взимат ВЕИ на сериозно, и вместо това инвестират изцяло в изкопаеми горива. Сега възобновяемата енергия „яде“ от техните печалби и прави остарелите им бизнес модели неадекватни. Източник

В действителност, например Европа може да премине на 77% електричество, произведено от ВЕИ до 2030 г., поддържайки ниво на сигурност при доставянето му. Източник

Какво е „Умна мрежа“?

„Умната мрежа“ е система, която може да се свързва към (и превключва между) различни енергийни източници (соларни, вятърни и т.н.), намиращи се на различни места, за да подсигури постоянен приток на електричество до потребителите. Позволява ни да създадем мрежа от източници на енергия, разпръснати на голямо разстояние. Така че, например би ти позволило да свържеш соларния панел на покрива на къщата си към мрежата и да подаваш допълнително електричество обратно в мрежата. Това е част от причината мрежата да е „умна“, тя позволява на различни компоненти да си „говорят“ и „слушат“, правейки разпределението на електричество по-ефективно, гъвкаво и надеждно. С „умната мрежа“ ние не сме просто консуматори, ние сме активни консуматори и производители!

< Назад / Мит #5 >