Птици и прилепи: Често срещан аргумент против централите за вятърна енергия, е че те избиват птици и прилепи. Ако се направи оценка на околната среда и пътищата за миграция на местните популации на птици преди започване на изграждането обаче, този сценарий бива избегнат изцяло. Изключително важно е тези предварителни оценки да бъдат направени, за да защитят популациите на птиците и прилепите в района – практика която се прилага при всеки проект за развитие. 

Шум: Проучване показва, че оплаквания относно шума, специално тези, свързани с ферми за вятърна енергия, често не са свързани с какъвто и да е шум. В повечето случаи се открива, че хората просто изразяват някаква форма на протест на естетическа основа (тоест, не изглежда красиво), какъвто би бил случаят и с един ТЕЦ или АЕЦ, да речем. Интересно е, че повечето оплаквания относно шума биват оттеглени доста бързо, след като местното общество започне да печели приходи от въпросните проекти за възобновяема енергетика.

Използване на земя: Земята, използвана за проекти за възобновяема енергия, като ферми за вятър, все още може да се използва за земеделие и животновъдство. Международния опит показва, че добитъкът е напълно незасегнат от присъствието на ферми за вятър и доста често пасе точно до самите основи, на които се намират вятърните турбините.

Отпечатъкът на възобновяемата енергия: За разлика от въглищата и ядрената енергия, ВЕИ изплаща въглеродния си отпечатък в пъти и то доста бързо. В зависимост от това къде са произведени, соларните панели балансират за въглеродния си отпечатък в срок от около четири години.

< Назад / Мит #6 >