< Мит #15 / Мит #17 >

НЕВЯРНО!

В индустрията за изкопаеми горива има милиони работни места (не е ясно точно колко). По тази причина е редно да преместим ударението от спора в коя индустрия има повече работни позиции – в тази на изкопаемите горива или в тази на възобновяемата енергия. По-смислено е да се съсредоточим върху необратимия и случващ се в момента преход към чиста енергия и върху възможностите, които той предлага за създаването на различни работни места – производство, инсталация, дистрибуция, поддръжка и т.н.

Професиите на бъдещето

Пределно ясно е, че светът преминава към нови начини за генериране и използване на енергия. Професиите в индустрията за изкопаеми горива умират, а тези в индустрията за възобновяема енергия се увеличават и това е продиктувано не само от енергийните политики, но и от пазара. Ето и няколко примера:

  • General Electric (GE) съкрати 12 000 свои служители през декември 2017 г., тъй като се бори с намаляващото търсене на изкопаеми горива – според тях „традиционите енергийни пазари, включващи газ и въглища, се свиват“. Немският им конкурент Siemens съкрати близо 7 000 работници, или 2% от работната си сила в отдел енергетика и газове, заради възхода на възобновяемите енергийни източници.
  • Заетостта в индустрията за възобновяема енергия нараства постоянно, осигурявайки 2,5 работни места за всяка една работна позиция в индустрията за изкопаеми горива в САЩ (в електроцентрали с въглища, нефт и земен газ са наети 187 117 работници, в сравнение с 374 000 работници в соларната и 100 000 във вятърната индустрия). Дори да прибавите производството на петролни и дизелови превозни средства в САЩ, работните места в индустрията за  възобновяема енергия пак ще са повече от тези в индустрията за изкопаеми горива.
  • В Китай соларната и вятърната индустрии са открили половин милион работни места през 2015 г. И то без да се включват косвено включените в работата  позиции, свързани с  транспорт и предоставяне на суровини. До 2030 г. се очакват общо 7.7 милиона работни места в индустрията за възобновяема енергия, което е почти същият брой като общите работни места в индустрията в целия свят през 2015 г.

В противовес на това, работните места в индустрията за изкопаеми горива, особено въгледобива, изчезват (и това се случва от доста време), заради механизацията и пазарните тенденции. В нефтената индустрия работните места се увеличават и намаляват заедно с цената на петрола, правейки заетостта в сектора несигурна и труднопредвидима.

Игра на цифри.

Няма точни цифри за броя на хората, работещи в индрустрията за изкопаеми горива в световен план. Но вече има 9.8 милиона работници, заети в сектора за възобновяемата енергия. Работните места се увеличават и има огромен потенциал, от който могат да се възползват държавите, които тъкмо започват прехода към възобновяема енергия.

Според Международната агенция по възобновяема енергия (IRENA) до 2030 г. може да има 24 милиона работни места в световен мащаб в сектора на възобновяемата енергия. Международната агенция по енергетика IEA (която винаги е подценявала развитието на възобновяемата енергия) предвижда, че до 2030 г. повече от половината работници в енергийната индустрия ще са заети в сектора на възобновяемата енергия.

Заетостта в индустрията за възобновяема енергия

В подбрани държави, 2016

8.3 милиона + 1.5 милиона в хидроенергетика(от голям мащаб)* = 9.8 млн. работни места

* Работните места в хидроенергетика (от голям мащаб) не са включени в сбора на държавите, заради разликите в методологиите и неточностите в базисните данни. Сумата може да не отговаря точно на сбора, поради закръгляне.

Източник: International Renewable Agency Renewable Energy and Jobs Annual Review 2017

Справедлив преход

Много работници в индустрията за изкопаеми горива разбираемо се чувстват заплашени от промените и затова е важно да има Справедлив преход към нова енергийна система, а работниците и техните общности да помогнат за изграждането на бъдещето. Тази стратегия е разработена от работнически синдикати, които искат да премахнат спора за работните места в двете индустрии. По-локалната, демократична енергийна система ще даде на хората финансова подкрепа, ще запази местната заетост и ще направи много по-положителна инвестиция в местните общности.

Ако искате да се заредите с вдъхновение за работа в соларната индустрия, гледайте тази история.

Ключов факт: в индустрията за възобновяема енергия в САЩ вече се предлагат 2.5 работни позиции за всяко работно място в индустрията за изкопаеми горива.

< Мит #15 / Мит #17 >