В последни години цената на енергията, произведена чрез вятъра и слънцето, спадна драстично. Днес възобновяемите технологии са най-икономически изгодното решение за увеличаващия се брой държави и райони, и обикновено са най-изгодни за нови мрежи там, където има подходящи ресурси.
Примерите не се изчерпват с това. Няма допълнителни разходи за „гориво“ при енергията, добита от вятъра или слънцето. Например, докато за една ТЕЦ трябва редовно да се купуват въглища, за да се добива енергия (а и самият процес на добив на въглища представлява огромен замърсител на околната среда), соларната и вятърната енергия нямат нужда от допълнителни разходи за гориво, вятърът и светлината са безплатни. Като резултат, те заместват по-скъпи методи за добив на енергия на пазара, ефективно понижавайки цените на електричеството. Това е добре за потребителите, но за производителите на „мръсна“ енергия, това са лоши новини.

Скритата цена на въглищната и ядрена енергия.

Ако оставим пазарните цени на страна, въглищната и ядрена енергия имат голяма скрита цена, която не е включена в месечната сметка, която аз и ти плащаме за електроенергия.

Става дума за замърсяването на водоизточниците, ефектите върху здравето на населението и климатичните промени

Например, в САЩ, отчитайки тази скрита цена, цената на въглищната енергия се удвоява и утроява за генериран киловат/час. В Южна Африка, енергийната компания Eskom строи нов въглищна ТЕЦ, като се предвижда централата да причини щети на стойност 5,6 милиарда долара годишно за всяка година работа.

Тези цени не са добавени към сметката за електроенергия, но това не означава, че те не са истински, и не биват плащани от някого.