Моделът на енергийната [Р]еволюция на „Грийнпийс“ в основата си се състои в плавна подмяна на сега използваните източници на енергия с възобновяеми такива. Това е план, който се развива в над тридесет държави и региони, с цел намаляване на зависимостта от въглища, петрол, природен газ и ядрена енергетика постепенно, докато се правят все по-големи инвестиции във възобновяеми източници на енергия. 

Пълният преход към възобновяема енергия се състои от 3 стъпки:

1. Да повишим енергийната си ефективност: Това е най-важното. Става дума за използване на енергията мъдро, за да постигаме повече, използвайки   по-малко и по-малко енергия.

2. Отклоняване на инвестиции към възобновяеми енергийни проекти, и постепенното им увеличаване.

3. Да спрем да инвестираме във изкопаеми горива и ядрени електроцентрали, докато продължаваме да изкарваме от употреба стари електроцентрали, стигнали края на живота си.

Можеш да намериш плана за устойчиво енергийно развитие тук.

< Назад / Мит номер 7 >