ВЕИ технологията е тук – тя е надеждна и достъпна в повечето държави.

1. Международна агенция по енергетика: Всяка държава може да постигне голям дял на ВЕИ икономически изгодно. Повече информация

2. До 2050 г. почти цялото световно търсене на енергия може да бъде задоволено от възобновяеми източници. Повече информация

3. Германия, най-голямата икономика в Европа, вече получава 25% от енергията си от ВЕИ и цели да постигне 80% до 2050 г. Повече информация

4. Вятърната енергия беше No.1 източника на Испания за електроенергия през 2013 г., задминавайки източници като ядрена енергия, въглища и газ. Повече информация

5. През 2013 г. Испания захранва 42% от потреблението си чрез ВEИ Повече информация

6. През 2012 г., производството на вятърната енергия в Китай се увеличи повече, отколкото въглищната. Повече информация

7. Португалия генерира повече от 70% от електричеството си от ВЕИ през първата четвърт на 2013 г. Повече информация

8. В САЩ, девет щата получават 12% или повече от електричеството си от ВЕИ Айова и Южна Дакота надвишават 25%. Повече информация

9. Филипините произвеждат 29% от електричеството си чрез ВЕИ, целейки се към 40% до 2020 г. Повече информация

10. Дания ще произвежда 100% от отоплението си чрез ВЕИ до 2035 г. и цялата енергия до 2050 г. Повече информация

< Назад / Мит #3 >