НЕВЯРНО!

Причината за този мит често се крие в представата за непокътнати пейзажи, покрити от соларни панели и вятърни турбини. Трябва да променим този образ. Изборът, който стои пред нас, е не между инсталации за възобновяема енергия и девствени планини или плодородни земи. Изборът е между инсталации за възобновяема енергия и съоръжения за добив и горене на изкопаеми горива, които използват все повече и повече земя, защото резервите от въглища, нефт и газ са на привършване.

Отпечатъкът на възобновяемата енергия

Площта, необходима на инсталациите за производство на възобновяема енергия (земята, която тези съоръжения всъщност използват, а не площта, която е покрита с ветрогенератори и соларни панели), е малка. Например реалната площ за една вятърна турбина на сушата е много малка (по-малко от 20 метра в диаметър, в зависимост от основата, върху която е изградена), дори и вятърната ферма да покрива широка зона, то е възможно земята около вятърните турбини да продължи да се използва за земеделие, паша, съхраняване на продукция или за редица други дейности.

Всъщност истината е, че само 1% от земята „заета“ от една вятърна ферма не може да служи за други цели. При наземните слънчеви инсталации са позволени някои земеделски дейности, пашата, както и отглеждането на пчели. Но в повечето случаи слънчевите инсталации се монтират върху сгради, навеси и други постройки и не заемат площи от земя.

Важното е, че инсталациите за възобновяема енергия могат да се разположат в бивши промишлени зони (изоставени или недостатъчно използвани индустриални райони) или на други търговски и промишлени обекти, което драстично намалява притесненията за използването на земя. Увеличават се и вятърните и соларните ферми, които не заемат никакво пространство чрез все повече развиващите се плаващи и водни конструкции. В Дания, страна пионер в производството на вятърна енергия, 25% от вятърните генератори са във водата. В допълнение, новите развиващи се технологии като соларното стъкло, малките вятърни турбини, соларните гуми и соларните пътища могат да намалят използването на земя за производство на възобновяема енергия дори повече.

Колко земя е необходима за постигането на 100% енергия от възобновяеми източници?

Когато става въпрос за захранването на цели държави единствено с възобновяема енергия, анализите показват, че изискванията за земя не са ограничение. В изследвания на Станфордския университет е изчислено, че земята, необходима на 139 страни за постигането на 100% възобновяема енергия, ще бъде по-малко от 1% от цялата им площ – предимно от наземни вятърни, геотермални инсталации и нискомащабни фотоволтаици и инсталации за концентрирана слънчева енергия. Това включва както земята, така и разстоянието около инсталациите. Например:

  • Доказано е, че 77% от енергията, необходима за захранването на всички сектори в Япония (електричество, отопление, транспорт), могат да бъдат осигурени от големи фотоволтаични системи, използващи само 3.4% от площта на държавата. Част от тези фотоволтаици могат да се поставят далеч във водата, над езера и над обработваеми площи. [стр. 32от доклада]
  • Всичката електрическа енергия, необходиа на САЩ, може да се задоволи единствено от слънчеви панели на сушата, като се използва малко повече земя, отколкото се използва в момента за голф игрища – 12 000 кв. км., в сравнение с 10 000 кв. км. за голф (фиг. 1), ако панелите се инсталират в най-слънчевите региони. (На графиката по-долу е показано средното за Аризона излагане на слънце). Всъщност 100% от възобновяемата енергия ще бъде осигурена от много различни източници, а голяма част от слънчевата енергия ще идва от покривни инсталации. Тези данни могат да се сравнят с въглищните мини в САЩ, които до момента са използвали 34 000 кв. км. площ, от която само малка част е възстановена. Още повече, че те ще продължат да поглъщат земя.

Фиг. 1 Изисквания за земя за мащабни фотоволтаични системи в  сравнение със сегашната употреба на земя

Земя, необходима за задоволяване на 100% от нуждите от енергия на САЩ до 2050 година чрез фотоволтаици

Бележка: Изискванията за земя за соларни инсталации се изчисляват като се взима предвид това, че фотоволтаичните системи се използват, за да се покрие 100% от нуждата от електричество на САЩ до 2050 г. (грубо 0.5 TWгодишно). Изображенията за други площи земя представят реалната употреба в момента, а цифрите в скоби отговарят на площта в хиляди квадратни километри. Всички елементи на изображението са в мащаб.

  • Проучване, направено за немското министерство на околната среда, показва, че наземните вятърни турбини могат да осигуряват огромно количество енергия в размер на 125 GW, използвайки само 1.7% от земята. Тази вятърна енергия е повече, отколкото всъщност е необходимата за Германия, за да премине към 100% възобновяема енергия. За производството на 143 GW от соларни фотоволтаици ще е нужна по-малко от 1% от земята.  

Твърденията, че възобновяемите източници на енергия използват прекалено много земя често игнорират факта колко земя се използва за изкопаемите горива. Не става въпрос само за мястото, където се добиват въглища, нефт или газ, а се включват и резервоарите, рафинериите, тръбопроводите, морските и железопътни терминали и свързаните с тях пътища.

Проучване, направено в Science показва, че Северна Америка е загубила 30 000 кв. км. в подобна инфраструктура от 2000 г. насам.

Инсталациите за възобновяема енергия използват една и съща земя всяка година, защото не се движат. Но изкопаемите горива причиняват енергийно разпиляване, тъй като мините се изчерпват, а кладенците пресъхват. Така въглищата, нефтът и газът изискват все повече и повече земя.

Увеличаване на площта земя: натрупаната земя, необходима за производството на TWhr/годишно за 3 енергийни източника

 

Ключов факт: Изкопаемите горива и прилежащата към тях инфраструктура, изразходват все повече и повече земя, тъй като кладенците пресъхват, а мините се изчерпват. Източниците на възобновяема енергия използват една и съща земя година след година –  а реалната площ, която вятърните генератори заемат, е нищожно малка.

< Назад / Мит #15 >