НЕВЯРНО!

От какво е направен един слънчев панел?

Двете най-разпространени фотоволтаични клетъчни технологии – монокристалинни и поликристалинни клетки са конструирани от силикон (стъклото), алуминий (рамката) и мед (електрическите жици) и обикновено не съдържат вградени в себе си тежки метали или други потенциално токсични вещества. Фотоволтаичните модули във формата на тънък слой покритие могат да съдържат тежки метали като кадмий или телурид. Въпреки това, множество проучвания сочат, че няма почти никакви или никакви сведения за каквито и да е токсични емисии от този тип соларни модули.

Производство

Процесът на производство на слънчевите панели включва в себе си употребата на вредни химикали и токсични метали. Някои от използваните химикали са хидрохлорна киселина, нитратна киселина и хидроген флуорид, с които се почиства повърхността (подобно на процесите в полупроводниковата промишленост). Използват се и тежки метали като кадмий. Някои от използваните по-токсичните материали имат и безопасни алтернативи.

Това подчертава нуждата от отговорно управление на процеса на производство на слънчеви панели, рециклирането им, както и безопасното, отговорно изваждане от употреба на панелите в края на техния живот, така че вредните материали да не попаднат в околната среда. Има опасност и от емисии на токсични химикали във въздуха в случай на пожар, които са опасни при вдишване. Правилно поставените панели не предизвикват пожари и рискът от изтичане на химикали е същият като при много от електрическите уреди.

И така основните причини за безпокойство са свързани с производството и извеждането от употреба. Но такива са рисковете за всички електрически уреди, голяма част от които имат много по-кратък живот от този на слънчевите панели.

Wohlen AG, 20. September 2012: Um aktiv an der Energiewende beizutragen, steigen die Solarmacher und Jugendsolar, bestehend aus Mitarbeitenden und Freiwilligen von Greenpeace Schweiz, selber aufs Dach um am Bau der grössten Photovoltaikanlage der Deutschschweiz in Wohlen (AG) mitzuhelfen. 25'000 m2 gross muss die Anlage werden, hierfür werden ca. 13'000 Solarpanels verlegt. Insgesamt hat die Anlage eine Leistung von 2.8 MWp (Megawatt). Das genügt für 600 Haushalte. © Greenpeace / Jonas Scheu

Изваждане от употреба и рециклиране

Друг погрешно разбран аспект на слънчевите системи е, че панелите създават огромен проблем при изхвърлянето на отпадъците. Например наскоро публикуван анализ на про-ядрената група „Environmental Progress“, изказа смело (макар и невярно) твърдението, че соларните панели създават 300 пъти повече боклук, отколкото ядрената енергетика. Този анализ игнорира факта, че слънчевите системи имат живот до 40 години и почти всичките им компоненти могат да бъдат рециклирани и използвани отново, което вече се прави от много компании.

Що се отнася до фотоволтаичните панели, около 90% от стъклото и 95% от полупроводника (изработени от рядко-срещани суровини) могат да бъдат рециклирани. Компаниите, произвеждащи фотоволтаици с тънък слой покритие като First Solar предлагат ясни програми за рециклиране, за да получат обратно такива модули в края на техния ползотворен живот. Европейският съюз изисква 85% от всички фотоволтаични модули да бъдат събирани и поне 80% от модулите да бъдат рециклирани. По-голямата част от производителите на фотоволтаици в ЕС доброволно предлагат събиране и рециклиране на панелите. В щатите Асоциацията на соларната индустрия (SEIA) си сътрудничи с европейските си колеги, за да развие модел на програма за рециклиране за САЩ.

Цялостно замърсяване

В заключение ще цитираме изследване, което показва, че замърсяването, свързано с производството на възобновяемата енергия (слънчева, вятърна и водна), е в пъти по-малко от замърсяването, свързано с добива и производство на енергия от изкопаеми горива. Енергията от възобновяеми източници е с много по-малко въздействие върху околната среда, въпреки необходимостта от суровини. Изводът от друго проучване е красноречив: Въпреки, че в производството на по-голямата част от соларните панели се използват токсични съединения, производството на електричество от слънчева енергия е значително по-безопасно за околната среда и работниците, отколкото  производството на електричество от въглища, природен газ и атомно гориво.

Това е важно за очертаването на дебата. Слънчевите панели могат да бъдат свързани с наличието на проблем за околната среда, но той е незначителен в сравнение с последиците от изкопаемите горива или ядрената енергия и това е изборът, пред който сме изправени.

Ключов факт: рискът за човешкото здраве от излагане на материалите, съдържащи се в соларните фотоволтаични панели е почти нулев. Рискът от замърсяване може да бъде минимизиран чрез разумен добив на ключови за производството суровини и рециклиране на компонентите, което вече се случва в много държави.

< Назад / Мит #14 >