ВЕИ могат да задоволят енергийните ни нужди по безопасен и надежден начин. Когато делът на ВЕИ е малък, балансирането на производството и потреблението се случва като част от общото управление на мрежата. При нарастване на вятърната и соларна енергия около и над 30% се налага използването на „умни“ интегрирани системи за електроснабдяване. 

Ключът е в това да има микс от източници, разпръснати върху голяма площ – вятърни и соларни системи, биогаз, биомаса и геотермални източници. В бъдеще, енергията на океана може да допринесе също.

Интелигентни технологии могат да следят и управляват потреблението на енергия, да ни снабдяват с „гъвкаво“ електричество, което да следва нуждите за енергия през денонощието, да използват по-добри опции за складиране на енергията и да групират производителите на енергия, за да оформят „виртуални електрически централи“. С всички тези решения, можем да подсигурим бъдещето захранване от възобновяеми източници на енергия. Трябват ни умни мрежи, за да сглобим всичко и ефективно да поддържаме „лампите включени“.

< Назад / Мит #4 >