Новопоставената цел за дял на производството на енергия от ВЕИ от 32% обаче не е достатъчно амбициозна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Европейският съюз направи „по-слънчевото“ бъдеще възможно. След 14 часови преговори вече е факт целта от 32% дял на възобновяемата енергия до 2030 г. Също така се гарантират правата на отделните потребители и общностите сами да произвеждат енергията, от която се нуждаят.
„Официалното признаване на правото хората сами да произвеждат електричество от ВЕИ за собствени нужди и премахването на административните пречки пред това са голяма победа. Заложената цел от 32% възобновяема енергия в енергийния микс обаче не е достатъчно смела и крие риск ЕС да не успее да изпълни дадените обещания по Парижкото споразумение за климата,“ коментира Меглена Антонова от „Грийнпийс“ – България.
Според новодоговорените правила държавите-членки на ЕС трябва да гарантират, че всеки гражданин, община, малък бизнес или общност имат правото да произвеждат, използват, съхраняват и продават електричеството, което самите те са произвели от възобновяеми източници без да им бъдат налагани такси, данъци или други извънредни ограничения. За първи път ЕС признава ролята на хората в енергийния преход като не само им дава повече възможности, но и ги защитава от доминацията на големите енергийни компании.
„Благодарение на новите правила хората не просто ще имат възможност да си сложат панел на покрива например, а държавите членки ще трябва активно да насърчават гражданите си да внедряват инсталации за собствено производство на енергия от възобновяеми източници,“ добави още Меглена Антонова.
Новите договорености предвиждат също мерки по отношение на горивата за транспортни цели, които да насърчат по-екологично отношение към околната среда. Една от тях е забрана за биогорива от хранителни земеделски култури като палмовото масло.