Централата, свързвана с Христо Ковачки, запазва разрешителното си, въпреки че технически не може да го спазва.

ТЕЦ „Брикел“ има законно право да обгазява Гълъбово и региона с прах и серен диоксид. Разрешителното на централата, издадено през 2021 г., остава в сила, въпреки че операторът не може да спазва условията в него от самото начало. Това реши Върховният административен съд (ВАС) по делото, заведено от „Грийнпийс“ – България и екологично сдружение „За Земята“. 

ТЕЦ „Брикел“
© „Грийнпийс“ – България

В решението си ВАС не отчита доказателствата за нарушения в процедурата по издаването на разрешителното от Изпълнителната агенция по околната среда и водите, нито собствените признания на оператора, че ТЕЦ „Брикел“ не може да спазва екологичните норми за серен диоксид в условията в новия документ. 

По-рано тази година ВАС спря делото до решаване на въпросите, отправени до Съда на Европейския съюз от друг състав, относно сходно екологично разрешително на друга от централите в района – ТЕЦ „Марица Изток 2“. Въпреки това съдебният състав остана сляп за задължителните указания на Съда на ЕС и прие изводи, които откровено противоречат на тези на Съда на ЕС. 

Един от съдиите в тричленния състав – Юлия Тодорова, не е съгласна с тези изводи. Тя припомня, че европейските съдии указват категорично как трябва да се оцени дали екологичното разрешително ще допринесе за нарушаване нормите за опазване на човешкото здраве – а именно, като се вземе предвид общото въздействие на всички замърсители в региона. Това не е извършено при издаването на разрешително на ТЕЦ „Брикел“. Съдът на ЕС изрично подчертава, че такива пропуски при издаването на разрешителни могат да доведат до бъдещи превишения на нормите за чист въздух. Лошата практика на националните институции, която ВАС потвърждава и сега,  вече години наред е причина за системното наднормено замърсяване. 

„Крайно време е системните замърсители като свързваната с Христо Ковачки ТЕЦ „Брикел“ да бъдат подведени под отговорност, вместо да държат цели общности за заложници с печата на институционалното безсилие. Това решение подчертава огромната отговорност на министрите на околната среда и на енергетиката – Юлиан Попов и Румен Радев, за трансформацията на енергийния сектор. В името на човешкото здраве България не може да си позволи да разчита на морално остарели инсталации, неспособни да работят, без да замърсяват“, посочва коментира Десислава Микова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ в „Грийнпийс“ – България.

ТЕЦ „Брикел“ на 10 юли т.г. © „Грийнпийс“ – България