От гражданското обединение „Дишай, Димитровград“ излязоха с позиция срещу фалшивото „изпиране“ на ТЕЦ „Марица 3“. От „Грийнпийс“ – България подкрепяме тяхната позиция и заставаме зад нея. Можете да видите оригиналната публикация на сайта на „Дишай, Димитровград“.

Празни приказки, пушещи комини. „Ние от кал ток правим“ или как ТЕЦ „Марица 3“ си представя технологичната революция.

Може ли ТЕЦ-замърсител да бъде „изпран“? При това на еко-програма. Кой иска да ни убеди, че комините пушат в зелено и серният диоксид е чист въздух?

От началото на 2023 г. в интернет пространството се споделят статии от ТЕЦ „Марица 3“. В тях излизат твърдения със сериозни заявки за модернизация и инвестиции. Основният фокус на твърденията е подобряването на екологичните показатели на централата. Също така изграждането на инсталация за производство на енергия от биогаз.

В тази позиция обясняваме, защо тези публикации пораждат повече съмнения отколкото доверие, че има шанс за промяна в практиките на този системен замърсител на въздуха и водите в Димитровград.

На първо място, реалността показва, че централата продължава да работи както преди временното си спиране. Веднага след пускането на теца на 10-ти юли, е забелязано сериозно изпускане на неорганизирани емисии от сградата на котелния цех. Подаден e сигнал към РИОСВ – Хасково. Инспекцията прави проверка на 11-ти юли и установява „.. изпускане на неорганизирани емисии от вредни вещества от правоъгълни отвори без ламарини от източната и западната страна на котелното помещение”. Издадено е предписание за предприемане на ремонтни дейности със срок на изпълнение до 12-ти август 2023 г.

Неорганизирани емисии излизат от сградата на ТЕЦ „Марица 3” на 12 юли 2023 г. © Дишай, Димитровград

Освен това на 12-ти юли е забелязано и покачване в стойностите на серен диоксид до 200 мг/м3, засечени от измервателна станция на „Дишай, Димитровград“. Пуснато е предупреждение в съществуващия вайбър канал за информиране в реално време при притеснително замърсяване на въздуха. Каналът е отворен и всеки желаещ може да се присъедини.

Автоматизираната система цели информиране на населението и превенция на здравни последствия, доколкото е възможно.

Нивата на серен диоксид надвишават 200 мг/м3 на 12 юли 2023 г. Всички членове на вайбър канала за ранно известяване на населението за опасно замърсяване на въздуха са уведомени © Дишай, Димитровград.

Нека напомним, че превишените норми на серен диоксид могат да доведат до нарушение на дишането, белодробни заболявания, нарушение на имунната защита на белия дроб, агравация на съществуващи белодробни и сърдечно-съдови заболявания.

По повод замърсяването на въздуха, от централата твърдят пред медии, че преди години в теца е било въведено модерно съоръжение за очистване на димните газове. Ако това е истина, може би от централата могат да обяснят, защо след започването на работа през май 2021 г. до края на 2022 г. се стигна до 53 превишения на пределно допустимите средночасови норми на токсичния замърсител на въздуха серен диоксид (SO2). За сравнение, през предходните 2019-2020 г. превишенията са били общо 4.

Друго много често споменавано твърдение за изграждане на позитивен имидж на ТЕЦ „Марица 3“ е, че се инвестира в инсталация за производство на биогаз със съдържание на 52% метан. Това гориво ще бъде използвано за когенерацията на 6 MW електрическа мощност и 3 MW топлинна мощност.

Никъде в инвестиционното предложение обаче не се посочва какво съдържат останалите 48% генериран биогаз.

Единствено е декларирано, че се предвижда „чрез филтриране през активен въглен, намаляване съдържанието на сероводород от 900 до 5 ppm“. На представената „Схема на производствения процес“ (стр.5), не става ясно след процеса „Десулфуризация“ с какъв състав са останалите 48% биогаз. Не е посочено каква е очакваната разходна норма на активен въглен, който ще се използва за улавяне на сероводород. Което е предпоставка за изпускане на серен диоксид. Не е посочено още как и къде ще се съхранява отработения реагент – активен въглен, наситен със сероводород.

Според централата тази инсталация „ще допринесе за подобряване на въздействието върху околната среда“. Не е ясно как ще стане това, имайки предвид следните следните фактори:

  • когато се стигне до употреба на произведения биогаз, то той отново ще бъде изгорен и в атмосферата ще се изпуснат вредни емисии, най-вече SO2;
  • нуждата от биомаса за производство на биогаз може да доведе до използване на плодородни земи за отглеждане на култури, предназначени единствено за производство на енергия;
  • изземването на органична маса от земеделските земи намалява тяхната способност да абсорбират и задържат въглероден диоксид (CO2), а също така намалява плодородността на почвата.

Стартирането на работата на централата през юли съвпадна и с решението на Върховния административен съд. Той потвърди предписания на РИОСВ – Хасково за рекултивация на сгуроотвалите на ТЕЦ-а. Това са местата, на които се изхвърля сгурията и пепелта от изгарянето на въглищата и биомасата. Двата сгуроотвала са изведени от експлоатация със заповеди на Изпълнителния директор на централата през 2011 г. и 2014 г.

През настоящата 2023-та сгуроотвалите все още не са рекултивирани, което води до замърсяване на околната среда и водите, тъй като те са разположени в пряка близост до река Марица. Потърпевши от безхаберието на централата и институции отново са всички жители на Димитровград и близките села.

Интересно е да се зададе и въпросът къде точно се изхвърля в момента сгурията и пепелта от изгарянето на въглищата и биомасата, които използва ТЕЦ „Марица 3“?

Сгуроотвалите, които са предвидени за рекултивация преди почти 10 години, са разположени на брега на р. Марица, сателитно изображение от 17 юли 2023 г. © Planet Explorer

В крайна сметка оставаме с впечатлението, че медийните публикации за ТЕЦ „Марица 3“ имат за цел не толкова да покажат постигането на напредък в работата на централата. А само да създават усещането за амбициозни заявки без основа, на която да стъпят. Това е т.нар. „грийнуошинг“ – похват за заблуда на обществеността, че определена компания прави повече за опазване на природата, отколкото в действителност.

Затова призоваваме отговорните лица в ТЕЦ „Марица 3“ да спрат с пиара и да се хванат на работа. Позитивен имидж не се прави чрез недоказани твърдения. A като се спазват законите и не се замърсяват околната среда, въздуха и водите.

Не отговаря на времето, в което живеем и нивото на развитие на технологиите през 21-ви век представители на централата да се гордеят пред медии с технологичното постижение „Ние от кал, ток правим“. Защото ако това е било напредничаво преди 60 години, то днес има достатъчно алтернативи, които не вредят на околната среда. И най-вече на хората, които са най-преките потърпевши от действията на остарелите технологии на ТЕЦ-а.