Като част от кампанията за промотиране на малките ВЕИ за собствено потребление сред домакинствата и организациите от публичния сектор, ви представяме какво трябва да знаете, за да си инсталирате соларни панели в дома или обществената сграда.

Подготвили сме подробен правен анализ на процедурите, свързани с проектирането, инсталирането и експлоатацията на малка фотоволтаична централа в публичния сектор и от домакинствата. Докладът е насочен към възможността да се оптимизира правната рамка и институционалната среда за провеждането на политиките за насърчаване на малките производители на енергия от ВЕИ. Докладът можете да намерите тук.

Корица на анализа „Енергия от покрива“, април 2016 г.
Корица на анализа „Енергия от покрива“, април 2016 г. © „Грийнпийс“ – България