До:МОСВ

Предстои срещата на Международната Китоловна Комисия (IWC), която ще се проведе в Словения на 24-28 октомври. Очаква се срещата да бъде напрегната – с опити да се прекрати мораториума върху търговския китолов. Предложението за обявяване на защитена зона за китове в Южния Атлантически океан също ще бъде оспорвано.

Притеснени сме, че България, член на Международната Китоловна Комисия от 2009 г., няма да има правото си на глас от 30 септември тази година, поради неплатена такса. Силно се надяваме да възстановите правото на България на глас в Комисията. Участието на страната ни в срещата в Словения със силна делегация е важно – в подкрепа на запазването на китовете.

През 2014 г. множество страни, които подкрепят японското правителство в опитите му да възобнови китолова, нямаха право на глас. Тази ситуация доведе до обнадеждаващия резултат 40 гласа „За” и 18 „Против” в подкрепа на създаването на защитена зона в Южния Атлантически океан. За съжаление не бе достигнато необходимото мнозинство от 75%, за да стане това предложение реалност.

Тази година наблюдавахме вълна във възстановяването на право на глас в IWC – 9 нации отново ще гласуват. Очакваме блокът от страни, искащи търговския китолов да бъде разрешен, да бъде убедителен. Именно затова е важно България да присъства на срещата със силна делегация в защита на китовете.

През 2015 г. под предлог от „научни изследвания” японските китоловни кораби са уловили 333 южни малки ивичести китове (Balaenoptera bonaerensis)[1]. Целта на японската делегация на предстоящия форум ще бъде допълнително отслабване на мерките за защита.

„Грийнпийс” има следните 3 предложения:

  • Следване на разпореждането на Международния съд, който постанови, че японската флота е извършила китолов НЕ за научни цели. Следване и на последващата позиция на Комисията, че японското правителство не може да докаже, че възстановяването на китолова ще е за научни цели. Подкрепа за резолюция, призоваваща Япония да се откаже от китолова.
  • Отхвърляне на японското предложение за определяне на квоти, които да са изключение от мораториума и да се отнасят за популации на китове, които са е възстановили. Член 65 на Конвенцията на ООН по морско право[2] посочва ясно, че в случаите, касаещи морски бозайници, страните нямат ограничения при забраняването на лова.
  •  Гласувайте в подкрепа на създаването на защитена зона за китовете в Южния Атлантически океан. Призовете страните, отхвърлящи това създаване, да обяснят позицията си.