До 2050-та година над половината от гражданите на Европейския съюз (ЕС) биха могли да произвеждат електроенергията, която потребяват, и да покриват 45% от електроенергийното търсене в Съюза.

Това показва проучването „Потенциалът на „енергийните граждани“ в Европейския съюз“ (The potential ofenergy citizens in the European Union), изготвено от института CE Delft, по поръчка на European Renewable Energies Federation (EREF), Friends of the Earth Europe, Greenpeace и European Federation of Renewable Energy Cooperatives (REScoop.eu). 

Енергийните пазари преминават от изкопаеми горива и ядрена енергия към енергия от възобновяеми източници, но също така преминава от централизиран пазар, доминиран от големи енергийни компании, към пазар, където потребителите произвеждат енергията, която потребяват, и спомагат за управлението на енергийното търсене.

Без тези „енергийни граждани“, преминаването към 100% възобновяема енергийна система няма да е възможно. Въпреки тяхната важност енергийните граждани се сблъскват със значителни юридически пречки, ако искат да произвеждат електроенергията, която потребяват. В страните от Европейския съюз съществуват изрични правни ограничения, непропорционални административни и разрешителни процедури и наказателни тарифи, които спират гражданите да са двигател на преминаването към 100% ВЕИ. С правилната законова рамка в ЕС, „енергийните граждани“ могат да процъфтяват и да доставят значителен дял от възобновяемата енергия в Европа, като в същото време да предоставят и така важната гъвкавост на енергийната система чрез оптимизация на потреблението (demand response).

Големите енергийни компании

Големите индустриални производители на енергия не искат тези по-малки играчи да разстройват електроенергийния пазар. В резултат на това се наблюдава отпор от значителен брой големи енергийни компании срещу това демократизиране на енергийната система.

Изчисляване на потенциала

Наличната информация относно „енергийните граждани“ е малко. За да се справи с този проблем, „Грийнпийс“, „Приятели на земята“ – Европа, European Renewable Energy Federation (EREF) и REScoop.eu възложиха на института по екологични проучвания CE Delft да изчисли потенциала на енергийните граждани в Европа. [1]

Докладът [2] използва сценария на „Грийнпийс“ за „Енергийна Революция“ [3], който моделира глобална енергийна система, която до 2050-та година е изцяло захранвана от възобновяема енергия. Докладът също така използва и съществуващите данни за „енергийни граждани“ в страните-членки на ЕС, както и текущата икономическа ситуация и нагласите към възобновяемата енергия и промените в климата.

„Енергийните граждани“ задвижват преминаването към 100% ВЕИ

Докладът изчислява броя на енергийните граждани, които съществуват днес, както и колко биха могли да се увеличат те между 2030-та и 2050-та година,  както в индивидуалните страни-членки, така и в целия ЕС. Такава е оценката на броя на енергийните граждани, ако е налице правилното законодателство.

Резултатите показват, че над 264 млн. граждани на ЕС, половината от населението, до 2050-та година биха могли да произвеждат сами електроенергията, която потребяват. Тези енергийни граждани биха произвеждали 611 TWh електроенергия до 2030-та година и 1557 TWh до 2050-та година. Така до 2030-та година енергийните граждани биха могли да задоволят 19% от търсенето на електроенергия е ЕС и 45% до 2050-та година. Това е значително участие за постигане на целите за възобновяема енергия на ЕС за 2030 г. и придвижване към 100% ВЕИ. 

Очаква се Швеция да е водач в дела граждани, които участват в производството на електроенергия – около 79% от населението на Швеция би могло да произвежда електроенергията за собствени нужди през 2050 г. Латвия има най-голям потенциал за производствен капацитет от гражданите – „енергийните граждани“ биха могли да задоволяват около 83% от енергийното търсене в страната до 2050 г. Пълният списък със страните, можете да намерите в доклада. 

Докладът също показва и потенциална на различните видове енергийни граждани. През 2050-та година, енергийните кооперативи и колективните проекти биха могли да допринасят за 37% от електроенергията, произведена от енергийните граждани. В същото време микро- и малките бизнеси биха могли да допринесат за 39%, домакинствата за 23% и обществените сгради за 1%.

Докладът обръща внимание и на това какво „енергийните граждани“ могат да допринесат за оптимизирането на потреблението чрез използването на батерии, електрически автомобили и умни бойлери, които използват енергия, когато я има, не когато потреблението е пиково. Докладът показва, че през 2050-та година, седем от десет европейски граждани могат да бъдат част от оптимизирането на потреблението. „Енергийните граждани“ могат да освободят 1494 GWh от съхранение на електроенергия до 2030-та и 10490 GWh до 2050-та година. Това съхранение би могло значително да намали системните натоварвания.

Резултатите показват, че енергийните граждани са способни да снабдят голям дял от възобновяемата енергия и да предоставят гъвкавост при потреблението, които са така необходими за изкарването на изкопаемите горива от енергийната система на Европа. 

Достигане на потенциала

Докладът на CE Delft показва потенциала за нарастване на броя на „енергийните граждани“ при положение, че е на лице работеща правна среда, която да окуражи растежа.

За да достигне до този потенциал, Европейската комисия трябва да създаде рамка, която да включва правото на гражданите да произвеждат, потребяват и да получават достойно заплащане за излишъка от електроенергия, който се захранва обратно в мрежата, съхранение и участие в оптимизирането на потреблението. Законодателството на ЕС трябва да защитава, подкрепя и промотира енергийните граждани като сърцевината на Европейския съюз.

Бележки:

[1] За целта на този доклад, за „енергийни граждани“ се приема следната дефиниция: индивиди или домакинства, които произвеждат електроенергия или управляват тяхното енергийно потребление гъвкаво, както индивидуално, така и колективно. Определението още включва обществени сгради като общински такива, училища, болници и др., както и малки и средни предприятия (МСП) с не повече от 50 служители.

[2] CE Delft, 2016. The Potential for Energy Citizens in the European Union, достъпен на адресbit.ly/energycitizenstudy

[3] Greenpeace, 2015. Energy [R]evolution 2015 World Energy Scenario: http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2015/Energy-Revolution-2015-Full.pdf

Пълният текст на доклада (на английски) можете да намерите тук.