Това лято, „Грийнпийс“ стана част от коалиция от профсъюзи, организации за борба с бедността и неправителствени организации в областта на околната среда, които обединяват усилията си за борба с енергийната бедност и защита на правото на достъп до енергия от възобновяеми източници за всички.

Нашата коалиция стартира като изпрати писмо до избрани евродепутати в комисиите по околна среда и енергетика. Справянето с енергийната бедност налага трансформация на енергийната ни система. Ние настояваме политиките на ЕС да гарантират, че хората, по-специално домакинствата с ниски доходи, могат да участват и да се възползват от прехода и да не бъдат оставени да „плащат сметката“. Всички граждани трябва да имат достъп до възобновяема енергия на приемливи цени и енергийно ефективни жилища. Повишаването на енергийната ефективност, чрез мащабни усилия за обновяване на сградния фонд в цяла Европа, и преминаването към производство на възобновяема енергия, собственост на гражданите и общността, имат ключова роля за намаляване на енергийната бедност.

Нека да се уверим, че енергийната [р]еволюция не оставя никого зад себе си!