Енергийната общност е нова концепция, която тепърва ще набира скорост в Европа, а и в България. Накратко, тя представлява кооператив от хора, които заедно произвеждат енергия от възобновяеми източници. Получената енергия те могат да използват за собствени нужди, могат да я съхраняват, да я отдават обратно в електропреносната мрежа, да я продават на други потребители и дори да я даряват на енергийно бедни домакинства. Ето защо енергийните общности носят редица ползи – икономически, социални и екологични. Те подсилват местната икономика, сплотяват местните хора и позволяват независимост от големите производители и разпределители на електроенергия, без да вредят на околната среда и климата. Това ги прави отлична алтернатива на изкопаемите горива. Децентрализираната енергийна система ще върне властта върху енергетиката обратно в ръцете на хората и ще ги насърчи да бъдат не просто консуматори, но и производители.