Как да намерите финансиране за своята енергийна общност?
Едно от големите предизвикателства, с които ще се сблъскате в желанието си да създадете своя енергийна общност, е финансирането на проекта. © Greenpeace / Lise Bockler

Едно от големите предизвикателства, с които ще се сблъскате в желанието си да създадете своя енергийна общност, е финансирането на проекта. Ще имате нужда от средства в различни размери – от етапа на предварителното планиране през фазите на развитие, инвестиране и експлоатация. Препоръчително е дори да направите предварително проучване за рентабилността на идеята ви. Но преодоляването на финансовите бариери е възможно. Изисква се комбинация от иновативни подходи и използване на вече съществуващи инструменти. Ето какви са опциите за финансиране, които можете да използвате.

Грантове за енергийни общности

Един добър вариант (особено в ранните етапи да вашия проект) е да кандидатствате за безвъзмездна помощ. За целта е нужно да проверите дали покривате условията за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Най-вероятно ще ви трябва устав и изложение на вашата мисия като енергийна общност, както и резюме какво искате да постигнете с парите. 

Ако пишете заявление за безвъзмездна помощ за първи път, намерете консултант, който да го прочете. Не се отчайвайте, ако първото заявление бъде отхвърлено. Бъдете готови да го подобрите и да го изпратите отново. Предлагат се различни грантове, чиято насока е специално за изграждане на енергийни общности в Източна Европа. Пример за такова финансиране можете да видите тук.

Дарителска кампания или колективно финансиране (crowdfunding)

Често средствата, необходими за проектите за енергийни общности, се осигуряват от граждани и на ваше разположение има различни схеми за колективно финансиране. Някои проекти се финансират чрез дарения, при които гражданите не очакват нищо в замяна: те влагат пари просто защото вярват в проекта и искат да го подкрепят. Пример за това можете да видите тук.

Традиционен банков кредит

Добрите проекти намират финансиране, казват банкерите. Или поне това биха искали да вярваме. Струва си да проверите дали някоя банка желае да ви подкрепи и да предостави заем за вашия проект. Проблеми могат да възникнат, тъй като домакинствата са на регулирания пазар на електроенергия и банките трудно могат да изчислят кредитния риск. Друго, което трябва да имате предвид, е, че банките обикновено осигуряват до 80% от средствата, оставяйки проекта пред предизвикателството сам да намери останалите 20%.

Финансиране от трети страни

Ако банките не искат да осигурят финансиране за вашата енергийна общност, все пак можете да помислите за финансиране от трета страна. Тя може да бъде предложена от кооперативи от съседни страни под формата на заем, който впоследствие да изплащате. Това е често срещана практика в страните от Западна Европа и има редица положителни примери – като например от Белгия, Испания и Португалия. 

Лизинг и договори с гарантиран резултат (ЕСКО договор)

Лизингът означава, че наемате възобновяемите инсталации от трета страна, която ви дава възможност да ги закупите след определен период от време. Това може да бъде нестандартен подход за начинаещи енергийни общности, а събирането на средства от членовете на кооператива може да отнеме няколко години. 

Главната особеност на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) е, че изпълнителят на енергоефективната услуга (поставянето на соларните панели) изчислява и гарантира икономията от реализираните му енергоспестяващи мерки, осигурява финансирането на проекта, а възнаграждението му се определя от постигнатата икономия по време на срока на откупуване.

Предлагане на акции

Предлагането на дялове (акции) е много успешен модел, използван от много енергийни общности. Това е начин за набиране на средства, при който членовете придобиват дял в кооператива, като реално стават негови съсобственици и участват във вземането на решения. Те стават инвеститори и в това отношение могат да очакват възвръщаемост на инвестицията си – било то финансова, социална или екологична. Чрез икономическо участие те стават ползватели на енергийната общност и получават правото да „използват” предлаганите от нея услуги. Освен право на глас, членовете могат и да изпълняват други роли, свързани със специфични отговорности и решения.

Калкулатор: Колко ще спестиш от сметките си за ток, ако имаш соларни панели?
Колко можеш да спестиш, ако имаш соларни панели?

Използвай нашия калкулатор и пресметни!

Отвори калкулатора