Няколко причини защо да направите своя енергийна общност
Независимо дали са от финансово, социално или екологични естество, предимствата на енергийните общности ги правят привлекателни за хората.
© Greenpeace / Pascal Haltiner

Да бъдете част от енергиен кооператив има редица предимства – за вас, за местната общност, за района, в който живеете. Те могат да бъдат финансови – чрез по-ниски цени за електроенергия, безплатна електроенергия, чрез печалбата от нейната продажба на други хора или на големи обществени съоръжения. Могат да бъдат и социални, тъй като кооперативите са добро решение за борбата с енергийната бедност, а освен това имат и способността да сплотяват хората и да изграждат по-добро местно общество. Могат да бъдат и екологични – защото заместват изкопаемите горива, които иначе произвеждат огромно количество вредни емисии. Във всички случаи техните ползи са значителни, което ги прави все по-привлекателни. 

По-малко енергийна бедност

Много енергийни общности предоставят електроенергия на ниска цена на хората, които са се включили в тях. В Европа има редица примери за такива проекти, чиито членове са се включили, защото не са могли да си плащат сметките за електроенергия. Благодарение на участието си в общността, те са получили известно количество безплатно електричество, произведено от слънчевите панели на техните собствени покриви. Нещо повече – участието в енергийна общност може да бъде съпътствано от работилници за енергийна ефективност, които да подпомогнат хората да намалят потреблението си. Когато общностите притежават средствата за производство на собствена енергия, те имат по-голям контрол върху разходите, нямат стимул да таксуват членовете по-високо и не изискват високи цени като големите енергийни компании. Ето защо енергийните общности са добро решение за справяне с енергийната бедност.

По-устойчива местна икономика

Енергийните общности генерират от 2 до 8 пъти повече местни приходи в сравнение с външни проекти. Създават се работни места за местните жители, както и локален енергиен пазар, където потребителите могат да купуват енергия на стабилна и справедлива цена. Нещо повече, енергийните общности могат да предложат възможности за обучение за младежи – например за монтажисти на соларни панели, които впоследствие да се реализират сами.

По-сплотена местна общност

Често се случва местните жители да оказват съпротива срещу проекти за възобновяема енергия. Това обикновено е така, защото инвестицията се налага на общността „отгоре“, от друго лице, от голяма компания, давайки минимална възможност за принос и участие на самите хора. Когато обаче те са част от проекта или дори по-добре – когато го притежават – подкрепата може да се увеличи значително. Хората могат да се възползват от предимствата да произвеждат сами енергия, като едновременно с това смекчават отрицателните ефекти, като например сами избират къде да поставят слънчеви панели, така че да не пречат на околната среда. Различни проучвания показват, че това увеличава доверието и подобрява отношенията в местната общност.

По-чиста природа

Енергийните общности намаляват значително въглеродните емисии, защото заместват изкопаемите горива, които от своя страна произвеждат много вредни емисии, замърсяват околната среда и вредят на климата. Подкрепата за възобновяемите източници е висока и това дава основание да се смята, че до 2050 г. половината от всички граждани на Европейския съюз биха могли да произвеждат собствена електроенергия, задоволявайки 45% от енергийното търсене в ЕС. 

Калкулатор: Колко ще спестиш от сметките си за ток, ако имаш соларни панели?
Колко можеш да спестиш, ако имаш соларни панели?

Използвай нашия калкулатор и пресметни!

Отвори калкулатора