Pojišťovna Allianz, součást největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz Group, zveřejnila v minulých dnech nová etická pravidla pro pojišťování uhelného sektoru. Problém s pojištěním tak může mít i polostátní ČEZ, která chce podle svých současných plánů těžit a spalovat uhlí i po roce 2040 a svou největší uhelnou elektrárnu Počerady provozovat až do roku 2024, kdy má přejít do vlastnictví uhlobarona Pavla Tykače.

Již v roce 2015 Allianz vyloučila pojišťování nově postavených uhelných elektráren a nově zřízených dolů. Její aktuální politika bude ještě tvrdší. Z poskytování majetkového a úrazového pojištění totiž vyloučí i celé firmy, jejichž obchodní model bude ke konci roku 2022 stále založen na těžbě a spalování uhlí. Konkrétně přestane Allianz pojišťovat společnosti, které budou k tomuto datu provozovat víc jak 5 GW instalované kapacity v uhelných elektrárnách a zároveň bude víc jak 25 % podílu jejich elektřiny pocházet z uhlí. Allianz také zrychluje snahu zbavit své portfolio investic a pojištění jakéhokoli podnikání v souvislosti s uhlím a zcela jej ukončit do roku 2040.

Skupina ČEZ měla v roce 2019 instalovaný výkon v uhlí 6,5 GW a podíl výroby z uhlí byl 39 % energetického mixu. Vzhledem k tomu, že svoji největší elektrárnu Počerady s výkonem 1 GW bude firmě miliardáře Tykače Sev.en předávat až v roce 2024, musela by ke splnění kritérii nastavených Allianz razantně zrychlit uzavírání ostatních elektráren. To však ČEZ neplánuje a tak je pravděpodobné, že Allianz bude s ČEZem odmítat uzavírat budoucí pojistky.

Allianz však ve své neochotě investovat a pojišťovat uhelné podniky není osamocená. Svá pravidla v reakci na pokračující klimatickou změnu aktualizovala i druhá mezinárodní pojišťovna na českém trhu – AXA. To přidělá ČEZu další vrásky, protože AXA od roku 2022 nechce pojišťovat firmy, které budou mít více jak 30 % produkce elektřiny z uhlí. Dále chce pojišťovna postupným snižováním dosáhnout nuly uhelných investic v zemích OECD do roku 2030 a globálně 2040. AXA také ohlásila investice do zelených sektorů v hodnotě 12 miliard eur

Akce Greenpeace před budovou Generali. Ilustrační foto

S uhlím už nehodlá kamarádit ani Generali, která nedávno spolkla Českou pojišťovnu. Třetí největší světová pojišťovna a největší pojišťovna v ČR už v roce 2018 vyloučila, že by se ucházela o pojištění kontroverzního hnědouhelného dolu Turów. S podobně radikálním plánem na omezení podpory uhlí jako dvě výše zmíněné pojišťovny zatím nepřišla, ale dá se očekávat, že své vnitřní politiky ohledně pojišťování fosilního průmyslu bude také aktualizovat. Ke zpřísnění podmínek ji průběžně vyzýváme.