Vyzvěte vládu, aby plnila Pařížskou dohodu. Společně můžeme věci změnit!

Jdu do toho

Obnova lesních porostů je alfou a omegou budoucích stabilních, odolných a produkčních lesů s plněním všech mimoprodukčních funkcí. Jak ale takové lesy pěstovat? Jak má vlastník především drobných výměr přistupovat ke svému majetku, aby mu zaručil to, co on požaduje? A jak dnešní zakládání lesů ocení budoucí generace, když víme, že les má dlouhý produkční cyklus?

Na tyto a další otázky odpovídal uznávaný expert na české lesy Aleš Erber, který ve své přednášce shrnul, jak přestavovat smrkové či borové monokultury na les s pestrou druhovou skladbou, bohatý na věkové, výškové a prostorové uspořádání, jaké jsou možnosti zakládání nových lesů na kalamitních holinách nebo jak pěstovat lesy s vysokou hodnotou z pohledu poptávky dřevařského průmyslu, které zároveň splní nejvyšší ekologické požadavky.

Aleš Erber je expert na adaptaci lesů ohrožených suchem, správce malých soukromých lesů, odborník na lesnicko-dřevařskou politiku, agrolesník a člověk propagující šetrné a udržitelné nakládání s krajinou s vyšším používáním dřeva jako nejekologičtější suroviny. Více o něm se dozvíte na www.aleserber.cz.