Chcete udělat víc?
#ObnovitelnéZdroje #Ovzduší #ZměnaKlimatu Spolu pro klima

Vyzvěte vládu, aby plnila Pařížskou dohodu. Společně můžeme věci změnit!

Jdu do toho ×

Česká krajina není v dobré kondici. Vysychá. Mění svou tvář. Historické příčiny nemocných českých polí umocňuje sucho a další projevy klimatické změny.

Ptáte se, jak v krátkém období proměnit českou krajinu a adaptovat ji na nové růstové podmínky, aby byla fragmentovaná? Jak zajistit, aby zároveň s tím tvořila komfortní prostředí pro zemědělce, které jim bude zajišťovat konkurenceschopnost a bezpečný výnos z produkce a zároveň společnosti zajišťovala zdravou krajinu a mimoprodukční funkce?

Jednu z možných alternativ nabízejí agrolesnické systémy. Jedná se o sofistikované pěstování dřevin za účelem produkce cenné či palivové dřevní hmoty v kombinaci s rostlinnou a živočišnou produkcí na zemědělské půdě. Co to je za hospodaření? Jak takové hospodaření vypadá v našich podmínkách, jaké jsou jeho benefity a jaké kombinace dřevin lze využít? Jaké přínosy agrolesnictví poskytuje z pohledu produkční a mimoprodukční funkce.

Na tyto a řadu dalších otázek nám v rámci přednášky odpověděl jeden z předních propagátorů agrolesnictví – Aleš Erber, který je zároveň členem Českého spolku pro agrolesnictví. Více o přednášejícím na odkaze www.aleserber.cz. O tom, co je agrolesnictví, se můžete dozvědět i na webu Českého spolku pro agrolesnictví www.agrolesnictvi.cz.