Často se dozvídáme o naší přírodě samé špatné zprávy. Jsou ale i dobré zprávy, které stojí za sdílení. Člověk svou činností sice v historii ohrozil
a stále ohrožuje nespočet živočišných druhů, ale některé druhy jsme dokázali zachránit. Ať už úsilím několika jednotlivců, nebo spojením sil tisíců lidí přes několik kontinentů, jsme dokázali zachovat unikátní druhy, naše jedinečné spoluobyvatele na planetě Zemi.

Vlk obecný

Ačkoli byl Vlk obecný z české přírody vytlačen, poslední vlk na Šumavě byl zastřelen 2. prosince 1874 a posledního vlka v Beskydech
zastřelili 5. března 1914 , nyní se začíná vracet. I díky úsilí nevládních organizací a změně přístupu lidí v krajině se vlci vracejí zpět.

Mládě vlka obecného vyfoceno v Karpatech.

Orel bělohlavý

Symbol Spojených státu amerických byl jedním z druhů, který skoro doplatil na využívání DDT v přírodě. Populace se povážlivě snižovala,
ale díky zákazu DDT a ochranářům v USA a Kanadě se jej podařilo zachránit. Nyní opět majestátně pluje oblohou.

Nosorožec tuponosý

Po slonovi druhý největší suchozemský savec, doplácí na lidskou touhu po penězích – cena rohu nosorožce je vyšší, než živého zvířete!
Severní poddruh je považován za vyhynulého, jižní poddruh se ale daří vracet do přírody. A to i díky činnosti českých biologů.

Kůň převalského

Jediný současný divoce žijící druh koně má svůj domov na nekonečných pláních Mongolska a severní Číny. Do přírody se jej podařilo vrátit díky
celé řadě lidí, obrovskou zásluhu ale musíme přiznat pražské ZOO, která vede plemennou knihu a dlouhodobě se snaží o návrat koně do jeho přirozených pastvin.

Ara škraboškový

Domovinou tohoto ptáka je Brazílie. Bohužel změna biotopu a lov zničily přirozené populace, od roku 2000 je proto považován
v přírodě za vyhynulého. Připravuje se ale jeho reintrodukce do volné přírody z jedinců chovaných v zajetí.

Bizon americký

Ikona Severní Ameriky byla takřka vyhubena nadměrným lovem. Z původních desítek milionů jedinců zbylo v roce 1900 jen 300 kusů.
Populaci se ale podařilo zachránit a dnes běhá po Severní Americe, především v Yellowstonském národním parku, více jak 30 000 bizonů.

Mládě bizona v Yellowstonském národním parku

Tygr ussurijský

Impozantní poddruh tygra, největší kočkovitá šelma na světě, žije na dalekém východě, na březích řeky Ussuri v ruském Přímořském kraji.
Byl a je bohužel stále loven pro svou kůži, drápy a zuby. Naštěstí se ale populace Tygra ussurijského začíná pomalu zvětšovat. Zdá se, že vládce sibiřského lesa je zachráněn.  

Hrdlička sokorská

Hrdlička sokorská je endemitem sopečného ostrova  Revillagigedo, který se nachází zhruba 400 kilometrů západně od Mexika. Jeho populace
padla za oběť lovu a kočkám, které se na ostrov dostaly. V zajetí žije ale ještě více jak 200 jedinců a chystá se záchrana celé populace.

Lachtan ušatý

Největším nepřítelem lachtanů je člověk, který lovem zdecimoval jejich populace na minimum. Zásadní snížení počtu Lachtanů ušatých po druhé světové válce, kdy se začaly pro lov využívat střelné zbraně. Naštěstí se ale podařilo lachtany zachránit a lov omezit. Nyní se loví pouze pro obživu tradičních obyvatel severu.

Medvěd grizzly

Druh medvěda, který se původně vyskytoval od Mexika až po Aljašku, je nyní k nalezení pouze na Aljašce. V Kalifornii, která má medvěda
Grizzlyho ve znaku, byl poslední zastřelen v roce 1922. Jeho návrat do původních oblastí je kvůli činnosti člověka málo pravděpodobný,
ale v severní části kontinentu žije silná populace s více jak 20 000 jedinci.

Mladý medvěd Grizzly

Plejtvákovec šedý

Velryby jsme nechali na konec. Je to naše srdeční záležitost, neboť jsme se na jejich záchraně podíleli. Plejtvákovec šedý byl původně rozšířen
jak v severním Atlantiku, tak Pacifiku. U břehů Evropy byl ale vyloven a v Atlantiku již byla populace vyhubena. V severním Pacifiku
ale po omezení lovu začal počet velryb opět růst a nyní už se tito majestátní tvorové nepovažují za ohrožené.

Plejtvákovec šedý v severním Pacifiku.

Úsilím lidí, kterým není osud naší přírody lhostejný se podařilo zachránit druhů mnohem více. Jsme rádi, že ani vám není osud naší planety lhostejný.

Pokud vás zajímají podrobnosti, studii o druzích zvířat, která se podařilo zahránit, najdete zde.