Velmi oceňujeme, že televize Nova prostřednictvím pořadu Tvoje tvář má známý hlas pomáhá neziskovým organizacím.

Proč jsme si tedy nevzali peníze od Nadace Nova? Nejedná se v žádném případě o projev neúcty či nevděčnosti. Máme k tomu důvod. Naše interní politika, která je stejná pro všechny Greenpeace pobočky na světě, nedovoluje přijímat finance od vlád, politických stran, úřadů, firem ani nadací, které jsou s nimi spojené. Je to prevence jakéhokoli případného střetu zájmů a zachování naší nezávislosti. 

Přestože si této nabídky vážíme a jsme nadšení z toho, že si známá modelka Andrea Kalousová vybrala právě nás a k zasloužené výhře srdečně gratulujeme, musíme tuto nabídku odmítnout. Televizi Nova i slečně Andree Kalousové jsme své důvody vysvětlili a věříme, že to pochopí a vyberou jinou neziskovou organizaci, které tento dar pomůže v plnění jejího poslání. 

Financování Greenpeace je založeno na příspěvcích od individuálních dárců. Fungovat tedy můžeme jen díky podpoře jednotlivců – lidí, jako jsi Ty. Má to svá úskalí a ne vždy je to jednoduché, ale naprostá nezávislost je pro nás klíčová. Jedině tak se můžeme vždy zasazovat o ochranu přírody bez ohledu na to, jak silní jsou hráči, proti nimž stojíme. 

I Ty se můžeš stát součástí naší celosvětové organizace. Pravidelný příspěvek každého jednotlivce má pro nás obrovský význam. 

Jak pracujeme

Chci darovat

Přidej se k hnutí miliónů lidí z celého světa. Jen společně můžeme prosadit skutečnou změnu a zachránit to, co z přírody ještě zbývá.

Jdu do toho