Les – domov jaguára Jag-waha – byl vypálen kvůli pěstování krmné sóji pro průmyslově chovaná zvířata. Pokud nezačneme jednat, zmizí další drahocenné a unikátní ekosystémy, domorodé obyvatelstvo přijde o svůj domov a my všichni budeme blíže prohře v ochraně klimatu.

Film “Mám v kuchyni příšeru”, kterému propůjčila hlas herečka Aňa Geislerová, vám může být povědomý. Není to náhoda, jedná se o pokračování krátkého filmu Rang-Tan, který upozorňoval na klíčovou roli palmového oleje v ničení unikátních pralesů Indonésie. Loni ho pro Greenpeace nadabovala herečka Klára Issová. Tentokráte jsme se ale přesunuli do Jižní Ameriky, abychom vyprávěli příběh, jak ničíme pralesní ekosystémy kvůli krmivu pro průmyslové chovy zvířat. 

Pěstování krmiva pro průmyslové chovy zvířat je největší příčinou odlesňování na světě. Při výrobě masa jde o průmyslovou produkci, než o přirozený chov, na který byli zvyklí naši předci. Průmyslový kolos produkce masa dosáhl takových rozměrů, že jej naše planeta nedokáže dlouhodobě udržet. Pokud bychom zvýšili podíl rostlinné stravy, potřebovali bychom na stejné množství potravin řádově méně půdy. 

Požáry jsou používány jako nástroj v průmyslovém masném průmyslu k čištění rozsáhlých oblastí lesů v Amazonii a jinde, aby uvolnily cestu pro farmy s dobytkem a pro pěstování krmných plodin, především sóji, která živí miliardy hospodářských zvířat po celém světě. Stromy tak mají paradoxně větší cenu, když jsou poraženy a spáleny. 

Některé z největších globálních prodejních řetězců rychlého občerstvení jako Burger King, McDonald’s a KFC tento problém podporují. Nakupují u dodavatelů, kteří jsou s ničením lesů spojeni. 

Ztratíme-li světové lesy, jako je Amazonie, ztratíme vzácnou divočinu a domov mnoha domorodých obyvatel. Přiblížíme se také definitivní prohře v ochraně klimatu, ve které je zachování přirozených ekosystémů klíčovým prvkem. Změna klimatu ohrožuje nás všechny. 

Sdílejte náš krátký film a pomozte tak šířit pověst o tomto chamtivém průmyslu. Děkujeme za podporu!

Stravuj se šetrně a eticky

Jak můžeš snížit svou spotřebu živočišných produktů? Projdi si tipy pro začátečníky.

Jdu do toho